Moingene godt fornøyd med Modum

Her er resultatet fra innbyggerundersøkelsen

innbyggerundersøkelse bilde.JPGInnbyggerne i Modum gir i 2018 et samlet snitt på 4,2 av 6 oppnåelige poeng. Og innbyggere som bruker Modum kommunens tjenester er mer fornøyd enn dem som bare har et inntrykk av tjenestene.
Dette er noe av det en kan lese i svarene fra Innbyggerundersøkelen som ble gjennomført  9. november til 7. desember 2018.

​Les svarene fra undersøkelsen her

Det kom inn 571 svar, noe som gir en svarprosent på 22,8 prosent.

Spørsmålene er de samme som i undersøkelsene fra 2011 og 2014. På en skala fra 1 (svært misfornøyd) til 6 (svært fornøyd) blir innbyggerne bedt om å si hvor fornøyde de er med tjenester fra kommunen, kommunen som bosted og demokrati og deltakelse.
Variasjoner mellom skolekretsene fremgår også av rapporten. 

Innbyggerne i Modum gir i 2018 et samlet snitt på 4,2. Dette er 0,1 dårligere enn i 2014 og likt som i 2011. Størst fremgang er det innenfor temaet klima og energi. På spørsmålet om hvor fornøyd innbyggerne er med kommunens innsats for å møte klimautfordringene er det en fremgang på 0,2 poeng fra 3,8 til 4.

Innenfor tjenesteområdene er det stor fremgang i resultatene for servicetorg (+ 0,3) og barnehage (+ 0,5). Servicetorg, barnehage og bibliotek får gode resultat på 5 og 5,1.
Rapporten viser et omdømmegap, De som benytter seg av kommunens tjenester er mer fornøyde (+ 0,2) med tjenestene enn innbyggerne som bare har et inntrykk av tjenestene.