Møtepapirer for felles formannskapsmøter

Modum, Sigdal og Krødsherad avholder felles formannskapsmøter ca to ganger i året. På denne siden legges program, sakspapirer og referater fra disse møtene ut.

 

Felles formannskap 27.10.17

Felles formannskap 20.10.16

Program og saksliste

Oppdragsbrev om politireformen

Politimesterens forslag til ny struktur i politireformen

Handlingsplan for regionrådet 2016-2019

Rapport fra forstudiet "Regionalpark Norefjell"

Referat fra felles formannskapsmøte 20.10.16

Attraktivitet og næringsutvikling - vedlegg til referat fra 20.10.16

Fra felles formannskapsmøte 20.10.16

Christine Fossen_250x250.jpgFørste tema var politireformen: Politimester Christine Fossen i Sør-Øst Politidistrikt presenterte sitt forslag til ny struktur i politiet og svarte på sprørsmål om dette. Neste tema var attraktivitet og næringsutvikling i regionen. Ole Ingvald Storeide, leder i Modum Næringsråd og daglig leder i Modulvegger innledet om hva man kan gjøre regionalt for å legge til rette for mer næringsutvikling. Regionrådskoordinator Hilde S. Grønhovd presenterte resultatene fra forprosjektet "Regionalpark Norefjell" og en rekke forslag til tiltak som regionrådet har blitt anbefalt å satse på. Politikerne kom med kommentarer og flere forslag til prioriteringer framover. Til slutt holdt Sten Magnus et inspirerende innlegg om Innovasjonsløft Ringerike. Presentasjonene kan du laste ned her:
Christine Fossens presentasjon
Ole Ingvald Storeides presentasjon
Regionrådskoordinatorens presentasjon
Sten Magnus sin presentasjon