Sunni Grøndahl Aamodt blid.jpgNå kan du selv booke en time med ordføreren vår. Hun har satt av flere timer i en ellers travel kalender for  møte innbyggerne i kommunen hun er valgt til ordfører i; enten enkeltpersoner eller grupper.

Du finner link for å bestille ordførermøte på flere sider på hjemmesiden vår, blant annet under Innbyggerdialog og informasjon, samt under Selvbetjening,
Eller du kan bestille møte ved å trykke på denne linken.

Kanskje du har en ide du ønsker å drøfte?
Eller er det noe du og dere er stolt av og ønsker å vise fram?
Kanskje har du ideer på vegne av stedet du bor på eller kommunen vår?


Det er avsatt en halvtime til hvert møte.
​Trenger du/dere lenger tid; send en e-post direkte til ordfører for å be om et møte.
I utgangspunktet finner møtene sted på Servicetorget i rådhuset.
Hvis ønskelig, eller hvis du/dere har noe å vise frem, kan ordføreren reise ut. 

Initiativet kommer til etter en vellykket runde med ordførermøter i august måned. Ordfører Sunni gir uttryk for at hun hadde både nytte og glede av å møte innbyggere på denne måten.
Nå er altså forsøket blitt gjort til et permanent opplegg, og nå med bestilling via kommunens hjemmeside.