Modums eldste historie i bokform

...fra fjordlandskap til innlandsbygd

modums historie.JPGVisste du at en gang i tiden var det vann opp til omtrent samme høyden som hoppet på dagens skiflyvningbakke i Vikersund? Og visste du at det er gjort omtrent 800 arkeologiske funn i Modum? Ikke det, nei! Ikke så merkelig, siden du aldri har hatt muligheten til å lese dette noe sted.  Men nå har du anledning til å få med deg Modum-historien fra siste istid og frem til cirka år 1500.
Denne uken legges "Modums eldste historie, fra fjordlandskap til innlandsbygd" ut for salg. Et riktig praktverk mellom to stive permer har det blitt, og garantert som gull å regne for dem som ønsker å vite hvordan den flotte bygda vår har blitt til.
Det er Olav Sørensen som gjennom grundig og nitidig jobbing har samlet et enormt materiale. I løpet av det siste året har Kristoffer Bye systematisert dette, og med det bidratt til å gjøre historien tilgjengelig. Modum Historielag, særlig representert ved nylig avdøde Wermund Skyllingstad, har også bidratt på en flott måte.

Modum-historien er ikke skrevet kronologisk, men systematisert i 15 temakapitler. Her kan du lese om folk og levevis, stedsnavn, handel og masse annet. På vel 300 sider har en et lokal historisk leksikon som strekker seg 12 000 år tilbake. Nyttig tekst er bildelagt med nye og gamle bilder. Og det hele er kronet med lekre danderte tekster fra samtiden som forklarer tiden våre forfedre levde i.
- Dette er for ettertiden et svært viktig verk. Det har vært et mål å samle all Modum-historie skriftlig, og nå er vi i mål. Utgivelsen er også et element i vår satsing i forbindelse kommunedelplan for kulturminner, som er under utarbeidelse, sier kultursjef Per Aimar Carlsen.