Etter et halvt år med tørking, reparasjoner og utbedringer, kan Modumhallen omsider tas i bruk igjen.  Det gjenstår imidlertid noe arbeider i garderobe 3, så denne må dessverre holdes stengt inntil videre.

Mandag 23. august og tirsdag 24. august  er satt av til renhold og innkjøring av nytt tilgangssystem. Buskerud videregående tar i bruk Modumhallen fra onsdag 25. august.
Lag og foreninger som bruker Modumhallen til aktivitet og trening er invitert til infomøte torsdag 26. august, og vil kunne ta i bruk hallen til aktivitet og trening fra mandag 30. august.