Det ble mandag 01.02.21 kl 07.10 oppdaget en omfattende vannlekkasje i Modumhallen.

Modum kommune har mottatt rapport over skadeomfanget i Modumhallen etter vannlekkasjen siste helga i januar. Den viser at det vil kreve omfattende arbeider å utbedre skadene og bortsett fra at vi ser at dette vil ta tid, er det for tidlig å kunne si når Modumhallen kan forventes å kunne åpne igjen.

Det vi vet så langt er at minst seks dører må byttes, vegger og røropplegg i fire dusjrom må rives og fornyes og det må gjøres utbedringer ifm ventilasjon. Bygget må tørkes ytterligere før det blir avklart om gulvbelegg i garderober må byttes. Hallgulvet må åpnes for tørking og vurdering av skader under dekket. Skadeomfanget er beskrevet før konstruksjoner er åpnet og det en fortsatt en risiko for skjulte skader, utover det som hittil er avdekket.

Prosessen med å utbedre skadene styres av kommunes forsikringsselskap (KLP). Vi kommer tilbake med mer informasjon om framdriftsplan, så fort vi vet mer.

Brukere av hallen må planlegge ut fra at Modumhallen ikke åpner før sommerferien.