Modum VI.jpgModum Industri AS og Modum ASVO AS er nå organisert sammen under paraplyen Modum Vekst og Inkludering AS (VI).
Vedtaket ble endelig gjort på  generalforsamlingene denne uken. De to virksomhetene skal drives videre som før, og med samme navn som før, og opprettelsen av  Modum Vekst og Utvikling får ingen konsekvenser for arbeidstakere og brukere.
Modum kommune er eneeier av Modum ASVO AS og nå også Modum Industri AS, samt selvfølgelig også nyopprettede Modum Vekst og Utvikling AS.
Etter mange år som styreleder gikk Trine Bjørnstad av på generalforsamlingene.
Per Buxrud ble valgt til styreleder for virksomhetene, som også innbefatter Modum Industri Eiendom AS