Modum markerte seg på nordisk folkehelsekonferanse

folkehelse.jpgFolkehelsekoordinator Hege Fåsen og Jorunn Killingstad, leder av Frisklivsentralen, representerte Modum på Nordisk folkehelsekonferanse i Aalborg denne uken.

I år var det 720 deltakere fra hele Norden. Det er stor interesse for de norske frisklivssentralene. Modum kommune delte sine erfaringer med Frisklivssentral som del av folkehelsearbeidet til stor interesse blant deltakerne.

Deltakerne på konferansen fikk også se Modum-rådmann Aud Norunn Strand fortelle om folkehelsearbeidet og Frisklivsentralen sin betydning i Modum.

Se innslaget her