unicef2.jpgModum kommune kommer på en flott 36. plass av rundt 350 kommuner i UNISEFs kommuneanalyse på oppvekstmiljøet for barn og unge.
De har målt en rekke parametre innen  barnehage, grunnskole, barnevern, helsetjeneste og kulturtilbud  i 2021(se plansje høyre side) 

Det er kun Nore og Uvdal (nr 7) , Rollag (nr. 25) og Ål (nr 34)  av de gamle Buskerud-kommunene som scorer høyere enn Modum.
Tokke fra Vestfold og Telemark vant UNICEF-kåringen foran Nammskogan og Stor-Elvdal.

Kommunene ble rangert i Liten, Middel og Stor, og Modum ble naturlig nok plassert i kategorien Middels.
Av de mellomstore kommunene kom vi på en nydelig 8.plass i landet, bare slått av Heim, Hitra, Tinn; Kragerø, Nome, Tvedestrand og Sunndal.

- År etter år avdekker Kommuneanalysen at det er store forskjeller i barns oppvekstsvilkår i Norge. Dette gjelder også for årets analyse. Trolig skyldes dette at kommunene prioriterer ulikt når det kommer til tjenester som er direkte rettet mot barn. Kommuneanalysen viser gang på gang at det ikke nødvendigvis er kommunene med de sterkeste økonomiske rammene som leverer de beste tjenestene, eller at de kommunene med svakeste økonomiske forutsetningene leverer dårlige tjenester til barn i de sektorene vi måler, her det i rapporten fra UNICEF

De fortsetter: 
- Det avgjørende er, slik vi ser det, hvordan kommuner velger å prioritere økonomiske ressurser. Det handler om å gjøre tøffe og viktige prioriteringer på vegne av barna i kommunen og følger opp tjenestene som tilbys for å sikre kvaliteten i tilbudet. 
Datagrunnlaget for Kommuneanalysen baserer seg utelukkende på tall kommunene selv rapporterer til Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennom KommuneStatRapportering (KOSTRA).