Dokumentsetneret.jpg

De feiret med jordbær og alkoholfri champagne, medarbeiderne på Dokumentsenteret i Modum kommune. Dette som bevis og takk for at første etappe i prosjektet i å flytte Modum kommunes arkiv fra rådhuset i Modum til IKA Kongsberg er gjennomført.
 

 

Paller i magasin.jpg- 200 hyllemeter med historisk materiale, sirlig registrert og pakket ned i 40 store kolli med 16 esker
er fraktet bort, forteller arkivleder Hayarpi 
Khachatryan.
Hun roser sine medarbeidere for å ha gjort en fenomenal jobb. 

En spesialtransport kjørte nylig to turer med Modum-historie fra Modum til IKS Kongsberg i sølvbyen; eid av kommuner og fylkeskommuner i gamle Buskerud, Vestfold og Telemark.
Det er arkivmateriale helt tilbake fra 1700-tallet og til 1996 som nå har blitt fraktet til et langt mer hensiktsmessig sted for lagring. 
Her er blant annet materiale fra formannskap, kommunestyre og administrativt arkiv.


Dette er 200 av totalt 1300 hyllemeter som nå er fjernet og sikret. Så det er mye jobb igjen.
- Nå går vi løs på arkivmaterialet fra undervisning, forteller arkivlederen.

arkivflytting.jpgMen aldri så galt så er det godt for noe. Arkivmaterialet vil i langt større grad bli tilgjengeliggjort for publikum.
En vil etter en tid kunne søke på arkivmateriale elektronisk, eller en vil få tilgang ved selv å bla i materiale i lokalene på Kongsberg.

Dessuten, en har reddet masse verdifullt materiale fra skjeggkre-angrep. 
Skjeggkre spiser papir, og har (tidvis) funnet bolig i kjelleren på rådhuset hvor papirene har vært lagret.


 
Bildetekst: Jenny-Maxime Granum, Mari Halvorsen, arkivleder Hayarpi 
Khachatryan, Kristin M. Fossum, Aina Wold og Signe Saghei feiret denne uken at første del av jobben er gjort, og at en liten dela v Modum kommunes historie nå er sikret.