Modum kjøper seg opp i Ramfoss Kraftlag

Modum kommune har kjøpt seg opp til å eie 40 prosent av aksjene i Ramfoss Kraftlag. Dette gjennom selskapet Modum Kraftproduksjon KF, som er heleid av Modum kommune.
- Kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad har benyttet en forkjøpsrett til å kjøpe 6, 83 prosent av aksjene fra fylkeskommunen. Dette til en kjøpesum på kjøpesum 39,2 millioner kroner. Modums andel av dette er 22,2 millioner kroner.

-Dette er en viktig kjøp for Modum, som jeg kan prate for. En kan sammenligne det med å øke verdien av arvesølvet vårt;  en sikrer seg fremtidige inntekter, sier ordfører Ståle Versland.


Partene er enige om at eierandelen til fylkeskommunen skal fordeles mellom deltakerne i forhold til deres forholdsmessige eierandeler. Oppkjøpet er formalisert og godkjent fra Departementet fra 1. januar nå i 2018.

Ramfoss Kraftlag er etablert som et interkommunalt selskap, hvor deltakerne tar ut sin forholdsmessige andel av den produserte kraften og omsetter denne for egen regning og risiko.

Ramfoss Kraftlag har inntil nå blitt eid av Modum kommune med 36,35 prosent, Krødsherad kommune med 18,17 prosent, Sigdal kommune med 9,48 prosent og Buskerud fylkeskommune med 36 prosent.
Eierne har beregnet verdien av gjeldsbrevrettighetene og kommet til at dette tilsvarer en eierandel på 6,83 prosent av kraftlaget. Det er denne andelen som nå er solgt til kommunene.
Etter overdragelsen vil eierandelene være som følger: Modum kommune: 40,23 prosent, Buskerud fylkeskommune: 29,17 prosent, Krødsherad kommune: 20,11 prosent , Sigdal kommune: 10,49 prosent.