Myndighetenes nye tiltak (ny fra 7 .april)

Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april.  De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves.

Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

 

 

Du finner Folkehelseinstituttets side ved å trykke her
Du finner Helse Norges side ved å trykke her 
Du finner Helsedirektoratets side ved å trykke her
Du finner regjeringen.no ved å trykke her 

Her kan barn og unge søke informasjon (ny fra 8. april)

Supernytt på NRK Super. 
https://nrksuper.no/serie/supernytt/MSUM02040720

Aftenposten junior har nå et tilbud om at alle barn og unge kan lese magasinet deres gratis. Her er det mye nyttig og god informasjon.  Denne lenken viser hvordan du kan laste ned aftenposten junior til din PC eller telefon/nettbrett.
https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/i/OpA0G3/gjoer-aftenposten-junior-gratis-for-alle-barn-vil-bidra-til-at-barn-faar-faktasjekkede-nyheter-om-koronaviruset

Film fra NRK Super, hvor de også  henviser til  Alarmtelefonen for barn og unge.  I påsken vil det også være mulighet til å chatte med de, i stedet for å ringe. 
https://nrksuper.no/program/MSUM02901020

Pressekonferansen for barn og unge i Modum
https://www.tvmodum.no/coronainformasjon-for-barn-og-unge/

Andre nyttige kilder til informasjon:
https://www.ung.no/korona
https://youtu.be/q6aWm7BYbc8

Vi kan også anbefale chatte og ringetjenesten www.snakklitt.no, her kan du chatte og ringe, mandag til lørdag, kl.09.00-23.00.

Ti bekreftede koronasmittede i Modum 
Det er skjærtorsdag fortsatt bekreftet 10 tilfeller av koronasmitte i Modum. Den siste positive koronatesteden ble oppdaget rett før palmehelgen. 
Det jobbes konstant med smitteoppsporing.
5 av de 10 positive prøvene i Modum kan spores tilbake til utenlandsopphold.. 

- Gjør noe minneverdig
- Gjør denne påske til noe du vil huske for resten av livet, rådet ordfører Sunni Grøndahl Aamodt på onsdagens pressekonferanse.
Se hele opptaket her.

Brakke for legevurdering av koronapasienter
brakke.jpgModum kommune har nå plassert en brakke utenfor Fjordbyen legesenter i Vikersund. Denne skal benyttes i de tilfeller der pasienter med påvist eller mistanke om koronasmitte har behov for legevurdering. På den måten kan en holde selve legekontorene og venteværelse smittefritt.
All testing skal fortsatt foregå på samme måten som før; utenfor dørene på legesenteret.
Teknisk etat har satt opp sperrebånd slik at ingen skal benytte fortau mellom legekontor og brakka.
Skal en forbi, må en krysse gata for å benytte gangvei langs Strandpromenaden. 
NB: Bildet ble tatt før sperrebåndene kom opp.

Løpende nyhetsoppdatering Modum

Lokale koronanyheter på arabisk
I og med at over 50 prosent av innvandrerne i Modum snakker eller forstår arabisk, har vi fått laget en informasjonsfilm med blant annet regler for smittevern på arabisk.
Trykk her hvis du har lyst til å se den.

Satte søkelys på korona og innvandrere i Modum

- Flere innvandrere fulgte med på nyhetssendiinger i sine hjemland, og synes vi reagerte for sent her i Norge (Kristin Kihle Andersen, rektor Viksenopplæringen Modum)
- Språkproblemer kan føre til misforståelser, men de jeg vet om følger smittevernsreglene (Rade Almudaffar, leder innvandrerutvalget i Modum.
Se hele mandagens pressekonferanse her

20 spørsmål til kommuneoverlegen
I løpet av de 14 siste dagene har 160 moinger blitt testet for koronavirus. Og i løpet av hele perioden har 250-300 tatt testen. Samlet sett har 9 stykker av disse fått konstatert positivt prøvesvar. 
Gjennomsnittsladeren på de smittede i Modum er 43 år. I landet totalt er snittet på 48 år.
Dette kom fram på fredagens pressekonferanse med kommuneoverlege Beate Smetbak.
Her kan du høre henne svare 

Informasjon skoler og barnehager
Skoler og barnehager i Modum har vært stengt i snart tre uker, etter at regjeringen bestemte at alle landets barnehager og skoler skal være stengt til og med 13. april. Perioden med stengte barnehager og skoler kan bli forlenget.
Onsdag 8 april informerer regjeringen om hvilke restriksjoner for å hindre smitte som skal gjelde etter påske. Undervisningsetaten i Modum planlegger for å håndtere nasjonale myndigheters beslutning. 
Dersom skolene og barnehagene ikke åpner igjen 14. april, vil skolene i Modum fortsette med fjernundervisning på samme måte som vi har gjort siden 13. mars. 
Vi fortsetter da også med et tilbud til utsatte barn og unge, og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner

Åpner for banebruk
Helsedirektoratet anbefaler nå nå aktivitet på drettsanlegg, forutsatt at smittevernreglene følges.
De samme reglene gjelder på utendørs og innendørs anlegg.

Særforbundene i Norges Idrettsforbund vil komme med egne regler for de ulike idrettene.

 • Det skal ikke være grupper på mer enn 5 personer, og alle må holde minst 2 meters avstand til hverandre.
 • Man skal ikke ta på eller være i beræring med det samme utstyret som andre.
 • Garderober skal fortsatt være stengt.
 • Voksne personer bør være tilstede når barn og ungdom trener for at reglene følges.
 • Det skal ikke organiseres  idrettsaktiviteter eller arrangeres kamper eller stevner.

 

Kommunen skal følge med på om aktiviteten på idrettsanleggene fører til at for store grupper samler seg.

Det er viktig at alle følger reglene så det ikke kommer nye innstramminger.

Modum kommune oppfordrer anleggseiere til sette seg godt inn i veilederen og følge de rådsom kommer fra helsedirektorat og særforbund.

Det er anleggseier som har ansvar for at regler følges. Veilederen finner du her

Hjelp til selvhjelp og Kultur i koronatid
Hør hvilke råd leder på Rask psykisk helsehjelp, psykolog Jone Solberg Vik, gir deg for best å takle tøffe tider med koronapandemi. Du kan også høre kultursjef Per Aimar Carlsen og hovedutvalgsleder Ole Martin Kristianasen fortelle om "nye" kulturtilbud som har oppstått som følge av situasjonen vi er i.
Se onsdagens pressekonferanse fra Modum kommune ved å trykke på denne linken

Oppretter smitteavdeling på Modumheimen
Modum kommune oppretter en smitteavdeling på Modumheimen, beregnet for de som trenger ekstra oppfølging som følge av koronasmitte. Dette for å ha plasser til de som trenger pleie etter å ha blitt koranasyke, og for å ha i beredskap dersom det ikke blir nok plasser på sykehusene. 

20 spørsmål i barn og unges pressekonferanse
Fire flinke barn/ungdommer fikk i dag stille to av våre dyktige helsefagarbeidere 20 spørsmål om det som akkurat deres aldersgruppe lurer mest på om koronaviruset. Du ser historiens første pressekonferanse spesiallaget for å informere være yngste ved å trykke her.

Du kan låne bøker på biblioteket
Bestill ved å ringe, maile eller bestill fra katalog.
Du kan hente i døra på biblioteket til avtalt tid. Etter innlevering blir bøkene satt i «karantene» i tre dager før de kan lånes ut på nytt.
Modum: tlf. 32789423 bibliotek@modum.kommune.no

Ungdomsklubb på nett
Mandag klokken 18.00 åpner Ungdomshuset på Discord. Dette blir en sosial arena for ungdommer i Modum hvor dere kan «møtes», chattes og skravle. Det vil bli konkurranser og aktiviteter, nesten som før koronaen.

51 omdisponert i Modum kommune
51 ansatte i Modum komune er nå for en periode omdisponert til andre stillinger Det er naturlig nok helsesektoren som er styrket. 
- Vi planlegger i tråd med de føringene som kommer fra helsemyndighetene, sier rådmann Aud Norunn Strand.
Hør rådmann Aud Norunn Strand, bemanningsleder Jeanette Jacobsen og Lise Helen Hansen Jahr, (som selv er flyttet fra Skredsvikmoen barnehage til Modumheimen) fortelle i fredagens pressekonferanse 

Krisesenteret holder åpent
I tider hvor mye er stengt, finner vi det riktig å informere om at Krise- og kompetansesenteret (tidligere kjent som krisesenteret) på Ringerike er åpent, også i disse koronatider. De har telefon 32 17 06 90, og har åpent døgnet rundt.

Slik påvirker pandemien ordfører Sunni Grøndahl Aamodt
Se onsdagens pressekonferanse fra Modum kommune her


Sliter du med å betale kommunale avgifter? 
Det er  mange som ringer kommunen med spørsmål om betalingsutsettelse på kommunale avgifter på grunn av stram privatøkonomi i disse koronatider. Betalingsfristen var 20. mars.
Du har selv mulighet til å få inntil 14 dagers betalingsutsettelse på regninger til kommunen ved å logge deg inn på Min side, øverst på vår hjemmeside.
Ønsker du lengre utsettelser enn det, eventuelt delt opp i flere rater, sender du en e-post til fakturering@modum.kommune.no Husk å oppgi telefonnummer i e-posten.
Våre folk på økonomiavdelingen svarer deg så raskt de kan.

Samme restriksjoner til over påske
Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.  En sier også at en ikke bør oppholde seg mer enn fem personer sammen når en er ute i det offentlige rom. Les alle restriksjoner som gjelder her

Informasjon fra NAV (trykk her) 
Hør NAV-leder Hilde Lysgård Knutsen råde permitterte, arbeidsledige, bedriftseiere som må innskrenke, mottakere av sosiale tjenester - og dem som sliter med å klare seg økonomisk - hvordan de skal forholde seg. Hun forteller også om nylig vedtatte regler, blant annet om arbeidsavklaringspenger. 
Apoteker Stine Bønsnes forteller om hvordan en bør forholde seg til apotekene i bygda, hvem som bør møte opp fysisk, og hvordan best få hjelp dersom en trenger det. .

Be om legitimasjon
I disse dager overflyttes ansatte i Modum kommune til nye stillinger, og da særlig til helse og sosial-sektoren. Det vil si at brukerne kan komme til å møte nye ansikter. Alle som representerer Modum kommune skal ha et ID-kort med seg. Er du usikker, ikke nøl med å be om og få se dette. 

Fra kommunelegen
En bør ikke ringe fastlege for koronalignende symptomer med mindre en føler seg så syk at en trenger legevurdering. Personer med mildere symptomer skal være hjemme og ikke ringe fastlege. Har du spørsmål, kan du ringe kommunens informasjonstelefon (se tlf og tider over), der du får snakke med helsepersonell.

Formidler handlehjelp 
Modum kommune innleder samarbeid med facebook-gruppen Handlehjelpen Modum for å sikre at innbyggere får hjelp til å handle inn nødvendige varer. De som ønsker hjelp til handling kan ta kontakt med Modum kommune, tlf 32 78 93 00. Du oppgir navn, adresse og telefonnummer. Modum kommune vil da ta kontakt med frivillige via Handlehjelpen Modum og finne en frivillig som kan løse oppgaven. Den frivillige vil få oppgitt kontaktopplysninger av kommunen, og den frivillige tar kontakt med innbygger og avtaler innkjøp, økonomi og levering. Ingen skal ta betalt for tjenesten, kun dekning av utgifter til handling. Skulle det ikke være frivillige tilgjengelig vil kommunen organisere handling. Vi kan ikke garantere at handling blir gjennomført umiddelbart når behovet er meldt inn.

Nå kan du melde fra om smitte
Folkehelseinstituttet har  Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus. Du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer.


Vi får stadig meldinger om at barn leker sammen i store ansamlinger, som på trampoliner etc. Dette frarådes på det sterkeste. I disse tider er det lov å si ifra til foreldrene, men gjør det på en pen måte. 

Legesentrene våre blir ringt ned. Vi ber derfor om at disse skånes i så stor grad som mulig. Har du som arbeidsgiver eller arbeidstaker spørsmål om sykemelding, eller å få utstedt en slik, skal du ikke ringe legekontoret. 

Det bes om at publikum ikke bruker de tre parkeringsplassene utenfor Fjordbyen legesenter i Vikersund. Disse er forbeholdt de som skal testes for mulig koronasmitte. Skilt er nå også satt opp for å minne på dette.

Mange ringer kommunen med spørsmål om betalingsutsettelse. Du har selv mulighet til å få inntil 14 dager betalingsutsettelse på regninger til kommunen ved å logge deg inn på Min side, øverst på vår hjemmeside. Ønsker du lengre utsettelser enn det, sender du en mail til fakturering@modum.kommune.no

Rådhuset er stengt for besøk. Vi er imidlertid å treffe på telefon 32789300.

Ordføreren ber alle bidra til informasjon til dem som ikke har tilgang til internett for å oppdatere på situasjonen. Ta gjerne kontakt med naboer, familie eller andre dere tenker at nødvendig informasjon, blant annet om hygienetiltak, ikke har nådd frem til.

Alle kommunens saler og haller er  stengt. Dette gjelder blant annet Furumo svømmehall, Modumhallen, Frivilligsentralen, ungdomshus, Ludohuset, BUA  og flere til.
Biblioteket er stengt inntil videre

Alle forestillinger i Modum kulturhus og Modum kino er avlyst eller får ny dato. Pr. idag gjelder dette ut april. 

All treningsaktivitet i form av gruppe- og lagstrening må avlyses.

 

Tips til selvhjelp - fra Rask psykisk helsehjelp

Det å være isolert fra andre i lengre tid kan være slitsomt. Vi kan alle kjenne at det gjør noe med psyken vår. 

Derfor har vi listet opp noen gode råd og veiledninger:

råd.jpgPsykisk helse
Pandemier er ofte kjennetegnet av at mennesker opplever forvirring, engstelse og usikkerhet. Du kan bli stresset av tanken på personlig helserisiko eller at helsen til familiemedlemmer står på spill. Du kan ha bekymringer for fremtid, økonomi og at mye rundt deg er usikkert. Videre kan du oppleve stress på grunn av adskillelse fra venner og familie, og endring i rutiner.

Under pandemier er bruk av karantene eller isolasjon aktuelt hos personer som innehar viktige samfunnsfunksjoner, personer som er i risiko for å bli smittet, eller personer som er bekreftet smittet. En del av de som sitter i karantene vil ikke kjenne seg nevneverdig plaget av stressreaksjoner, men mange vil også oppleve en rekke stressreaksjoner. Begge deler er normalt. 

Normale reaksjoner på å være i karantene/isolasjon kan være:

 • Føle seg forvirret/rastløs
 • Bli mer passiv enn før
 • Endret døgnrytme
 • Kjenne på sinne/irritasjon
 • Kjenne på økt grad av negative tanker/føle seg nedstemt
 • Kjenne på mindre energi
 • Dårligere søvn
 • Være mer bekymret enn før 
 • Mindre grad av sosialisering

For å forhindre at disse normale reaksjonene utvikler seg til å bli problematiske, så er det noen ting du kan gjøre for å hjelpe deg selv:

 

kontakt.webpRutiner
kontakt.webpFortsett med de vanlige rutinene dine så godt det lar seg gjøre. Ha en daglig rutine hvor du gjennomfører måltidene til samme tidspunkter, og oppretthold et skille mellom helg og hverdager. Det kan være lurt å lage seg en ukeplan. Aktiviteter vil være med på å lage en struktur i hverdag og helg. Ved å sette inn aktiviteter i ukeplanen din kan du øke sannsynligheten for at de blir gjennomført (Trykk her for å komme til en ukeplan du kan bruke for uken som kommer). PDF document ODT document

kontakten.pngSosial kontakt
For dem som bor alene, kan denne situasjonen vi står i nå gi mye ensomhet. Det kan forsterke angst og depresjon, og gjøre det tyngre å fungere. Prøv å være sosial, selv om du ikke kan møte folk fysisk. Ta kontakt med dine venner, familie og kontakter gjennom bruk av sosiale medier som videosamtaler, telefonsamtaler og meldinger.
Mange opplever engstelse i en slik situasjon som vi er i med Covid-19. Gjennom sosial kontakt kan dette normaliseres. Det kan virke beroligende å oppleve at andre har det litt på samme måte, og man kan dele med andre hvordan man håndterer belastningene. Sosial kontakt med andre kan også legges inn i din dagsplan for å sikre at du gjør det, og hvem du skal kontakte.
For noen kan det være det motsatte problemet, man bor tett sammen og får nødvendigvis ikke så mye tid til seg selv. Her kan løsningen være å gå tur alene, eller sette seg unna med musikk, podcast eller lydbok. Lag gjerne avtaler med de du bor sammen med og snakk om hvilke behov hver person har for kontakt og alenetid.

Følg de retningslinjene og rådene som er satt
Minn deg selv på at du gjennom de smitteforebyggende tiltakene er med på å forebygge risiko for at andre blir utsatt for smitte.

Begrens tiden du ser på nyheter
Det kan være viktig å begrense eksponeringen du har til nyheter. Det finnes en rekke kilder i nyhetsbildet og gjennom sosiale medier, og du kan bruke mye tid på å få oppdateringer og for å bli «sikker» på at du har rett informasjon.  Vær kritisk til hvor du får informasjon fra, spesielt på sosiale medier. Å skru av «automatiske varslinger» på smarttelefonen kan også være gode tiltak som bidrar til at man ikke blir for bekymret og rastløs. Hvis det er viktige oppdateringer vil du vanligvis høre dem allikevel. Bruk nettsider som: https://www.fhi.no/  eller https://helsenorge.no/  eller større nyhetsmedier som NRK. Sjekk gjerne nyhetene kun 1-2 ganger om dagen.

 

Hva kan jeg gjøre hvis jeg blir veldig urolig?

Normale reaksjoner
Når du er i en stressende situasjon er det vanlig å reagere på dette. Slike psykiske reaksjoner kan sees som normale måter å reagere på når man befinner seg i en unormal situasjon. Vår hjerne er laget for å beskytte oss, og derfor fokuserer hjernen på potensielle trusler. Vi har derfor en tendens til å overdrive sannsynligheten for at noe farlig skjer, og samtidig undervurdere egen mestring.

Evaluering av egne tanker
Prøv å evaluere om tankene dine er realistiske. Måten vi tenker omkring en hendelse som Covid-19 vil kunne påvirke følelsene våre, våre kroppsreaksjoner og våre handlinger. Vi har alle en pågående «indre samtale» med oss selv gjennom våre tanker. Disse tankene kan være både realistiske og ikke-realistiske. Å kunne spørre seg selv: «Er dette realistisk?», «Er det en annen måte å tenke rundt dette?», og «Hva ville jeg sagt til en venn i samme situasjon?» vil kunne hjelpe deg å korrigere tanker som ikke er realistiske, og kan ha en positiv effekt på våre følelser.
Husk også å sette ting i perspektiv – ikke bare tenk på de verste scenarioer. Husk at ting kommer til å bli bedre, og det vil gå bra med de aller fleste av oss. Hold hodet kaldt og hjertet varmt.

Bruke tid på det du kan gjøre noe med
Når det dukker opp ulike plagsomme tanker som gjentar seg, kan det være lurt å spørre seg: «Er dette noe jeg kan gjøre noe med?» og hvis svaret er nei, prøv å flytt fokuset på noe du får gjort noe med. Hvis svaret er ja, kan du prøve få gjort noe med det, eller lage en plan for når du skal gjennomføre det. Å hele tiden dvele med ting man ikke får gjort noe med, kan gi utslag i økt stress. Det er klare begrensninger i hva man kan gjøre under isolasjon eller karantene.

stress.jpgBekymringstid
En teknikk som kan brukes ved bekymringer, er å utsette bekymringene dine ved å sette av bekymringstid.
Finn deg ett tidspunkt i løpet av dagen – ikke for tett opp mot leggetid. feks. Kl.18.30-19.00. Sett deg ned med bekymringene dine. Bekymre deg så mye du ønsker! Når du opplever at bekymringene kommer utenom den avsatte tiden, kan du da si til deg selv: «Dette skal jeg tenke på i bekymringstiden - ikke nå».
Eller du kan du notere ned i en bok, lapp eller lignende, og utsett bekymringen til den tiden du har satt av.
Videre skal du ikke bli irritert på deg selv hvis du bekymrer deg, men bare rolig minne deg selv på at du heller skal bekymre deg i bekymringstiden. 
Les mer på: https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Kontroll-over-vedvarende-og-overdreven-bekymring.pdf

Pusteøvelser for stressmestring
Vi puster hver dag og natt uten at vi tenker så mye på det. Men faktum er at pusten er en av våre beste måter å dra oppmerksomheten vår til HER og NÅ. Stressmestring gjennom fokus på pust kan ha effekt fordi pusten er med på å regulere kroppens reaksjon på stress og belastning. Stressreduserende pusting er en av de enkleste måtene å roe seg raskt ned. Pusteøvelser kan utføres av hvem som helst, når som helst, med lite trening og uten kostnad. Enkle øvelser finnes gjennom en rekke apper.

fysisk aktivitet.webpFysisk aktivitet
Når man er isolert og mer hjemme kan hverdagen lett bli preget av en stillesittende tilværelse innendørs. Fysisk aktivitet, turer i naturen og dagslys virker positivt inn på psyken og på søvnen vår. Så sant det er mulig bør du være ute på daglige turer som har en viss varighet. Bruk skogen og nærmiljø rundt deg, men følg retningslinjene til helsemyndighetene.

Opprettholde gode søvnrutiner
For å forebygge søvnforstyrrelser så bør du forhindre at du snur døgnrytmen din, og har faste tider du står opp og legger deg på. For å ivareta en god søvnhygiene bør du unngå søvn på dagtid. Du bør legge til rette for tilstrekkelig dagslys om dagen. Her kan du lese mer om søvnproblemer: https://www.kognitiv.no/wp-content/uploads/2014/11/Rad-mot-sovnproblemer1.pdf

Vær forsiktig med alkohol og andre rusmidler, inkludert tabletter

Hvis man sitter alene, er redd og har vonde følelser, er det naturlig at man har lyst til å dempe disse følelsene, for eksempel ved å drikke mer enn vanlig, ruse seg eller ta mer tabletter enn avtalt med lege. Både alkohol og tabletter kan hjelpe på kort sikt, men vil etter nokså kort tid gi mer angst og depresjon.
Det vil også gjøre det vanskeligere å følge dagsplan, og ta gode valg. Dersom du kjenner det er vanskelig å håndtere dette på egenhånd eller er bekymret for hvordan du skal klare det, så kan det være lurt å snakke med noen.

 

Om du trenger noen å snakke med:

Innbyggere i Modum kommune og Sigdal kommune kan kontakte:

Rask psykisk helsehjelp: 32 74 94 40

Telefonen er åpen tirsdag – onsdag – torsdag fra kl. 09.00 – 11.30 og fra 12.00 – 14.00.                                    
Mail: rask.psykisk.helsehjelp@modum.kommune.no


Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

Hjelpetelefonen er et døgnåpent telefontilbud. Hjelpetelefonen har også skrivetjenesten sidetmedord.no og chat som er åpen fra kl. 08.00 - 23.00.

www.hjelpetelefonen.no

Foreldresupport: 116 123 (tast 2)

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Det er veiledere fra Mental Helses hjelpetelefon som svarer på henvendelsene.

www.foreldresupport.no

Littsint.no

En hjemmeside for foreldre som ønsker å jobbe med sinnemestring. www.littsint.no/

 

Alarmtelefonen: 116 111 

Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. Også voksne som er bekymret for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen. Å ringe dit er gratis. I forbindelse med koronasituasjonen er telefonen døgnåpen. Les mer om Alarmsentralen for barn og unge her: 

www.116111.no

Bekymringstelefonen Voksne for Barn: 810 03 940

En telefontjeneste for voksne som har bekymringer eller spørsmål om barn og unge. Åpent alle hverdager.

www.vfb.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40

En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen eller kontakt via chat på nettsidene:

www.kirkens-sos.no

Tjenester for barn og unge

Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321.

Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene:  www.korspahalsen.no , Mental Helses  www.sidetmedord.no  eller Blå Kors sin tjeneste  www.snakkompsyken.no  

Barn og unge som har foreldre eller andre nær seg med rusmiddelproblemer kan kontakte organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR). De tilbyr anonym chat gjennom tjenesten BarSnakk: www.barnavrus.no

Barnevernet

Barnevernet.no er en nettressurs som skal gjøre det enklere å finne relevant kunnskap om barnevernet. Nettsiden har blant annet informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.

www.barnevernet.no

VO-linjen: 116 006

En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner.  www.volinjen.no

Rustelefonen: 08588

For deg som har spørsmål om rusmidler. Dette er en rådgivnings- og informasjonstjeneste drevet av Velferdsetaten i Oslo kommune. De tilbyr også chattetjeneste.

www.rustelefonen.no

Hjelpelinjen for spilleavhengige: 800 800 40

Tusenvis av nordmenn er blitt avhengige av pengespill. Er du en av dem? Eller står du nær en som spiller for mye? Da kan du ringe Hjelpelinjen. Du kan også få informasjon om hva som finnes av behandling for spilleavhengige.

www.hjelpelinjen.no

LPPs rådgivningstelefon for pårørende: 22 49 19 22

Rådgivningstelefonen drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus, og tilbyr rådgivning om pårørendes rettigheter og behov, og om hjelpeapparatet. 

www.piosenteret.no

IVARETAs rådgivningstelefon for pårørende: 800 40 567

Rådgivningstelefonen drives av organisasjonen IVARETA - pårørende berørt av rus, og tilbyr rådgivning, støttesamtaler og annen informasjon som pårørende kan ha behov for. 

www.ivareta.no

Rådgivning om spiseforstyrrelser: 948 17 818

Har du eller er du i ferd med å utvikle en spiseforstyrrelse? Bekymret? Står du nær noen som sliter med sitt forhold til mat, vekt og kropp? Ta kontakt!

www.nettros.no

Spiseforstyrrelsesforeningen (SPISFO) 22 94 00 10

Spiseforstyrrelsesforeningen er en organisasjon for alle som på en eller annen måte er berørt av spiseforstyrrelser eller sliter med forholdet mat, kropp og vekt. Foreningen har egen informasjons- og rådgivningstjeneste.

www.spisfo.no

 

Villa SULT, DROP-IN Online 

DROP-IN Online er et lavterskeltilbud for råd og veiledning om spiseforstyrrelser. Ved å benytte dette tilbudet kan du kan få råd, støtte og hjelp fra en trygg og erfaren terapeut som også kan bidra til å avklare eventuelle behandlingsbehov og veilede til rett hjelpeinstans. Tilbudet kan benyttes på egne vegne eller av nærstående og er gratis. 

Ønsker du å benytte deg av DROP-IN Online gå inn på https://villasult.confrere.com og følg instruksjonene. Du trenger ikke å oppgi navn (skriv NN). Tjenesten virker i nettleseren du bruker til internett (kan være noen utfordringer i Safari) og virker på alle enheter som smarttelefon og datamaskin. Videosamtalen din blir kryptert ende-til-ende, som betyr at ingen andre kan få tilgang til samtalen og oppfyller norske myndigheters sikkerhetskrav.

Det er ingen påmelding. Online besøkende tas i mot i den rekkefølgen de ankommer det digitale «venterommet».

Har du spørsmål, kontakt oss på post@villasult.no

Alarm og støttelinjer for barn, ungdom og voksne

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111
Sms: 417 16 111
E-post: alarm@116111.no
Gratis nødtelefon for barn og unge som har det vanskelig hjemme. Alarmtelefon er åpen 15:00 -08:00. Åpent hele dagen i helger og helligdager.

Kirken i Modum 
Kjenner du behov for en å snakke med,  ta kontakt med Kirsti (diakon) tlf. 951 47 345 eller Marie (vikar for diakon) på tlf. 917 42 208.

Bekymringstelefonen – Voksne for Barn

Telefon: 810 03 940
Voksne for Barns Bekymringstjeneste er en rådgivningstjeneste for deg som har spørsmål eller bekymring om barn og unge, hvor du kan være anonym.


Kirkens SOS

Telefon: 22400040 og teksttelefon for døve 55 32 56 97
Kirkens SOS er der for dem som trenger noen å snakke med.

Kors på halsen

Telefon: 800 333 21
På nettsiden til Kors på halsen kan du chatte eller sende mail til voksne som er frivillige i Røde Kors.


Mental helses hjelpetelefon

Telefon: 116 123
Hjelpetelefonen er en gratis tjeneste som er åpen 24 timer i døgnet, hele året. Mental Helses hjelpetelefon er et felles europeisk hjelpetelefonnummer og det vil si at du kan ringe 116 123 i det området du befinner deg og få kontakt med hjelpetelefonen i det landet du oppholder deg, så lenge det er innenfor et EU/EØS land.

Rustelefonen

Telefon: 08588
Landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Erfarne veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt anonymt.

Sidetmedord

På sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere.

Støttetelefon

Telefon: 800 40 008
Alle som er rammet av kriminelle handlinger, enten direkte eller som pårørende, kan henvende seg til støttetelefon for støtte, råd og veiledning. Telefonen er betjent alle hverdager mellom klokken 09.00 og 15.00.

Ung.no

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. De gir deg informasjon om dine rettigheter, muligheter og plikter. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 20 år.
På ung.no kan du stille spørsmål anonymt, og få svar fra fagpersoner innen de ulike temaene.

Ungdomstelefonen (UT)

Mobil: 400 00 777
Ungdomstelefon er Skeiv Ungdom sin hjelpe- og støttetelefon, et gratis lavterskeltilbud der ungdom svarer ungdom på spørsmål om forelskelse, seksualitet, kjønn, identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex.

Demenslinjen
Har du spørsmål eller bekymringer knyttet til demens? Ta kontakt med Demenslinjen 23 12 00 40

Veiledningssenter for pårørende
Er du pårørende til noen som sliter med rus eller psykisk lidelse? Ønsker du noen å snakke med? Ring 400 31 093

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Fra kommuneoverlegen: En bør ikke ringe fastlege for koronalignende symptomer med mindre en føler seg så syk at en trenger legevurdering. Personer med mildere symptomer skal være hjemme og ikke ringe fastlege. Har en spørsmål, kan en ringe kommunens informasjonstelefon (se tlf og tider over), der en får snakke med helsepersonell.

Hva skjer når det er oppdaget koronasmitte?

I hvert tilfelle med bekreftet positiv prøve igangsettes smitteoppsporing og kartlegging av nærkontakter.
Kommuneoverlegen organiserer smitteoppsporing sammen med smitteteamet, bestående av helsesykepleiere.
Nærkontakter registreres fra 24 timer før symptomdebut. Disse blir informert, og skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med personen som har fått påvist viruset.
Hvis nærkontakter er fra andre kommuner,  informeres smitteteamet i den kommunen, som da følger opp egne innbyggere.
Helsesykepleierne i Modum kommune følger opp de smittede inntil de er friske og ute av isolasjonen.

Regler for hjemmekarantene og hjemmeisolering

Disse reglene gjelder
Kilde: Folkehelseinstituttet

Hjemmekarantene

 

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder for de som er i hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig.

Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.
De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.
Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.


Hjemmeisolering
De som får påvist eller testes for covid-19 må isoleres – hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Dette gjelder for personer i isolering: 

 • Skal ikke gå ut.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.
 • Isoleringen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk.
 •  

  Tiltak som gjelder befolkningen generelt

 •  Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå og ta deg i ansiktet.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt, utover det begrens håndhilsing, kyssing og klemming.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen, men i små grupper og både ute og inne.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.
 • Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før.

Corona virus disease: Information in different languages

IN ENGLISH: Advice, facts and information
Translate Modum kommune's information: You'll find the Google translate-link to the right, if you're on a computer (press the flag).
If you are on a mobile: Scroll to the bottom of the page. Find the menu "Enkel meny". Choose "Translate" and choose your language.
 

Generell informasjon om koronavirus på flere språk
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/

Informasjon og video om om korona på ulike språk
https://www.utrop.no/nyheter/notis/211056/

Modum kommunes koronatelefon

Har du spørsmål om korona? Ring 32789300 mellom 10.00 og 14.00 mandag-fredag. Du vil da bli satt i kontakt med en helsesykepleier.

Informasjon fra apotekene våre

TILTAK I APOTEKENE

Apotek 1 Modum:

 • Maks 5 kunder om gangen
 • Vekter sørger for at dette overholdes
 • Ordinære åpningstider.  Onsdag stengt fra 16.00. Påskeaften kl. 9-13.

Apotek 1 Vikersund:

 • Maks 5 kunder om gangen
 • Reduserte åpningstider: Mandag - onsdag kl. 9-14. Påskeaften kl. 9-13.
 • Uvisst hva åpningstidene blir etter påske grunnet bemanning.

Vitusapotek Vikersund:

 • Maks 3 kunder om gangen
 • Kundene hentes inn en og en av personalet
 • Tilbake til ordinære åpningstider fra mandag 6. april: hverdager kl 8.30-16, lørdager kl 9-15. Påskeaften (lørdag) kl. 10-14.
 • Faste ansatte og vikarer delt inn i to lag som jobber på skift for å sikre mot stenging grunnet karantene/sykdom. Vurderes forløpende hvor lenge dette tiltaket skal opprettholdes.

NB! Følg oppmerkinger og personalets instrukser i apotekene for å redusere smitterisiko i størst mulig grad.

 

RESTRIKSJONER FOR UTLEVERING
Det skal gå minst 2 ½ måned mellom uttak av fast medisin, gitt at utleveringen var på tre måneders forbruk.
For insulin, metformin og prednisolon skal det kun utleveres for 1 måned.
Vent til du har igjen medisiner for 1-2 uker før du ber om ny porsjon.
Se full oversikt over restriksjoner på Statens Legemiddelverk sin nettside: https://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/parallelleksport-meldeplikt-og-rasjonering-i-forbindelse-med-covid-19
Målet er å sikre rettferdig fordeling av de legemidlene som er tilgjengelige, og unngå hamstring.

 

IKKE OPPSØK APOTEKENE DERSOM DU ER I KARANTENE ELLER ISOLASJON!
Be en du ikke har hatt fysisk kontakt med om å hente for deg. Send med en fullmakt:
http://www.apotek.no/Files/Filer_2013/%C3%85pne%20sider/Om%20apotek/Informasjonssikkerhet/A4_fullmakt.pdf

Ta gjerne i bruk digital fullmakt:
https://www.vitusapotek.no/livsstil-og-kosthold/resept/digital-fullmakt/a/A85009

Apotek 1 Modum og Apotek 1 Vikersund godtar også den digitale fullmakten fra Vitusapotek i denne perioden.
OBS! Legitimasjonen til den man henter for skal medbringes fysisk.

 

ER DU I EN RISIKOGRUPPE BØR DU IKKE KOMME PÅ APOTEKET SELV
Til tross for tiltakene som er satt i verk, kan vi ikke garantere at det er uten smitterisiko å komme til oss.
Følg samme råd for de som er i karantene eller isolasjon. Få noen andre til å hente for deg, og send med fullmakt.

 

HANDLEHJELPEN MODUM.
Hvis du ikke har noen du kan sende på apoteket for deg, kan du kontakte Handlehjelpen Modum på Facebook eller ta kontakt med Modum kommune på tlf 32 78 93 00, så kan de sette deg i kontakt med. Apotekene har avtalt en ordning for dette med gruppa, så ta kontakt med oss i forkant av henting, så finner vi ut av dette sammen.

 

NÅR KAN JEG RINGE APOTEKET?
Ring dersom du er i karantene, isolasjon eller i risikogruppe, og lurer på hvordan du skal få tak i medisinene dine.
Ring oss dersom Handlehjelpen Modum skal hente for deg, dersom du ikke får lagt inn bestillingen på nett og lagt inn en kommentar om det der.
IKKE ring angående lagerstatus eller for å høre om nye resepter har kommet.


BESTILLE PÅ NETT
Alle apotekene har en løsning for å bestille på nett. Gå inn på www.apotek1.no eller på www.vitusapotek.no.

OBS! Grunnet stor pågang har ikke apotekene anledning til å prioritere disse så høyt som man vanligvis gjør. Det kan gå 1-2 dager før man får svar om at bestillingen er klar eller under behandling. Haster det, så må man heller komme på apoteket eller ringe.

SJEKK LAGERSTATUS SELV

www.apotek1.no eller www.vitusapotek.no
Det fungerer likt på begge nettsidene. Søk opp legemiddelet eller varen. Gå inn på varen. Velg Sjekk tilgjengelighet i apotek. Søk opp f.eks. Vikersund, så får du opp svar på om varen er på lager eller ikke.
Be en venn eller bekjent om hjelp til å sjekke på nett hvis du ikke får det til selv.

 

SJEKK SELV OM DU HAR GYLDIGE RESEPTER
Gå inn på www.helsenorge.no og logg deg inn med Bank-ID. Der kan du også se når du hentet ut medisiner sist. En annen måte å sjekke når du hentet sist er å se på datoen på etiketten fra apoteket.

 

HVORFOR MÅ JEG FINNE UT AV SÅ MYE SELV?
Akkurat som resten av helsevesenet, har apotekene hatt en voldsom pågang grunnet koronaviruset. Det er derfor viktig at alle avlaster det de kan, i form av å vente til de har et reelt behov for påfyll, og ved å sjekke lager og resepter. På den måten kan vi på apotekene hjelpe de som har behov for det her og nå, og vi unngår lange køer, både i apotek og på telefon.

Den beste måten vi kommer oss gjennom denne spesielle situasjonen på, er ved at alle bidrar med å avlaste hverandre der vi kan. Vi ønsker å være her for dere hele veien gjennom, og da er vi avhengige av at alle tar forholdsregler og viser hensyn. Vi setter stor pris på alt dere bidrar med!

Hilsen alle medarbeiderne ved

Apotek 1 Modum              tlf 32 78 18 40
Apotek 1 Vikersund          tlf 32 78 18 80
Vitusapotek Vikersund     tlf 32 78 14 10

Hvordan snakke med barn om Koronaviruset m/instruksjonsfilm?

Råd om hva vi som voksne kan gjøre for å snakke godt med barna våre:
Kilde: Voksne for barn

Det er ok å være redd
La barna våre vite at det er helt ok å føle seg urolig og redd. Det er helt naturlig i en situasjon som den vi er i nå. Hvis barna opplever at vi tåler at de er redde blir det lettere for dem å gi uttrykk for tanker, følelser og å stille de spørsmålene de har.

Det kan være lett å tenke at det viktigste er at barnet ikke skal være redd. Da er det fort gjort å trøste, med ord som at «Dette er ikke noe å være redd for. Du trenger ikke å bekymre deg.». Det gjør vi selvfølgelig fordi vi ønsker at barna våre ikke skal være redde. Dessverre kan det virke mot sin hensikt og barnet blir kanskje til og med mer redd, velger å ikke komme til deg med sin uro, eller gir uttrykk for den på annen måte, f.eks. med sinne og frustrasjon.

Som voksne skal vi trygge barnet på at det er lov å være redd, at det ikke er noe å skamme seg over. Å snakke om følelser og tanker med en voksne er en måte å mestre frykten på.

En god måte å anerkjenne barnets følelser og vise at det er helt ok å snakke om det, er å begynne en samtale med ord som «Det er jo ikke rart at du føler deg urolig nå. Du har jo hørt en masse om koronaviruset og det er så mye som skjer, som forandrer hverdagen vår. Og det er jo mange som er urolige, det merker du sikkert og da blir man fort selv urolig.»

Lytte
Å være en god lytter er kanskje alltid vår viktigste oppgave som voksen overfor barn. Man må ikke alltid ha alle de konkrete svarene, men gjennom å lytte og å stille åpne og «respektfullt nysgjerrige» spørsmål kan vi utforske hva det er som gjør barnet engstelig og hva hun lurer på.

Undersøk hva barnet har fått med seg og forstår situasjonen. Det er viktig å gi svar på det barnet faktisk lurer på og ikke det vi voksne tror at det kan være bra å si noe om.

Spør!
Hvis du tenker at barnet ditt er urolig og redd for hva som skjer, men kanskje ikke sier noe om det, bør du som voksen sjekke ut hva barnet har fått med seg og hva som er til bekymring. Da kan du hjelpe barnet ditt med å legge fra seg det som kanskje er misforståelser eller til og med helt feil.

Dessuten kan dere snakke om hva andre gjør for å håndtere situasjonen best mulig, hva dere som familie kan gjøre og hva barnet selv kan gjøre for å unngå at smitte spres. Når barn vet hva de kan gjøre for å bidra til en løsning håndterer de en vanskelig situasjon bedre.

Vær ærlig og åpen
Det er mye informasjon om koronaviruset og ikke alt vi får med oss er riktig. Det gjelder også barn.

Barn trenger tydelig og riktig informasjon, som er tilpasset deres alder og modning og med et språk som de skjønner. Kanskje barnet ditt vil se eller lytte på nyheter. Vær sammen med barnet og snakk om det dere får høre.

Tenk gjennom hva og hvordan du kan gi barnet ditt informasjon på best mulig måte. Du finner god og troverdig informasjon som kan være til hjelp når du forbereder deg på helsenorge.no, Folkehelseinstituttets nettsider og NRK Supernytt.  

Ta en pause!
Vi er alle utsatte for en flom av informasjon, om det som skjer, store som små. Pass på å ta pause fra sosiale medier og nyhetssendinger på radio, tv og smarttelefoner. Når vi plutselig har mye tid til overs og det er en strid strøm av informasjon er det lett å kun fokusere på det negative, spesielt om vi er alene. Da er det lett å begynne å gruble og få tunge tanker. Finn på ting som tar fokus vekk fra det negative og som påvirker tankene våre positivt.

Gi håp!
Fortell om alt som blir gjort for å stanse viruset og hjelpe dem som har blitt rammet. Fortell om alle de flinke sykepleierne og legene som tar seg av de som er syke. Fortell at voksne i land verden over tar ansvar for å passe på at viruset ikke sprer seg.

Barn, leking og korona

Foreldre må holde barna mest mulig hjemme. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn fra skilte familier som har flere hjem.
Hovedmålsettingen er likevel å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.

 • Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
 • Samvær bør begrenses (få timer).
 • For å ivareta barns behov for lek med andre barn kan man ha en til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Det gjelder også for ungdom.
 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs. Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene

Barn og ungdommer med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer
Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene, skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

 

Råd til alle våre ungdommer

Se råd fra helsesykepleiere i kommunen på barn og unge pressekonferanse her

 • Vær mest mulig hjemme.
 • Du kan være sammen med søsken og voksne hjemme som normalt. Bor du i to hjem, kan du være i begge slik du pleier.
 • Vær sammen med færrest mulig. Det går an å ha avtale om å se en eller to faste venner eller kjæresten litt. Ikke bli med på treff der flere enn disse to vennene er samlet.
 • Ikke arranger overnatting, bursdagsfest, russetreff eller andre sosiale samlinger nå.
 • Benytt sosiale medier og sosiale spill og møteplasser for å være sosial og ha det gøy i denne tiden.
 • Vær gjerne ute, men ikke oppsøk steder med mange mennesker. Hvis du møter noen, så hold god avstand til dem. Du kan handle hvis du må, men ikke oppsøk butikker eller handlesenter for annet enn korte handlebesøk.
 • Hold minst en meters avstand til folk du møter.
 • Ikke klem andre enn de hjemme eller kjæresten din.
 • Ikke håndhils på noen.
 • Vask hendene ofte og nys/host i papirlommetørkle som du kaster i pose eller nys/host i albubøyen. (lenke til håndvaskartikkel)

  Du er viktig i duganden som pågår. Nå er hverdagen i Norge veldig endret på grunn viruset. Dette er i stor grad en solidaritetsdugnad. En dugnad er noe du deltar i for fellesskapet. Alles bidrag er viktig. I slike dugnader må vil legge bort tanken på bare oss selv. Ditt bidrag er viktig for at ikke de som er utsatte grupper skal dø av viruset. Barn og unge er mindre utsatt for å bli syke av viruset, men kan smitte andre.
  Du kan være smittsom om du har en mild variant av sykdommen eller om du har blitt smittet og ikke føler deg syk i det hele tatt. Kanskje har du en bestefar som er gammel, en venn som har lungesykdom eller en tante som har nedsatt immunforsvar etter kreftbehandling. Det er for dem og alle andre med dårlig helse vi gjør dette. Vi gjør også dette for at ikke mange som jobber i helsevesenet skal bli syke på en gang. Hvis de blir det, kan det gå dramatisk ut over mange flere enn de som har blitt syke av korona.
  Kilde: ung.no/ Helsedirektoratet

Barnehager

Barnehagene kan åpne fra 20. april. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det. Modum kommune kommer tilbake med nærmere informasjon når den praktiske gjennomføringen er klarlagt.

Det vil ikke bli krevd betaling for den perioden barnehagee har vært stengt. Av praktiske årsaker ønsker Modum kommune at faktura som har forfall 20.03 betales. Foreldrebetalingen for de dagene barnet ditt ikke benytter vil bli trukket fra på senere faktura. Dersom dette skaper problemer ta kontakt med: fakturaavdeling@modum.kommune.no

Vi må dessverre stenge alle uteområder og lekeplasser tilknyttet barnehagene våre. Dette av smittevernmessige hensyn. Håper alle respekterer dette! 
 

Skoler og SFO

 

Skolene åpner 27. april for 1. – 4. trinn. Skolefritidsordningen åpner også.  
Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om hvordan skolene parktisk organiserer seg.
 

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

Betaling SFO: Av praktiske årsaker ønsker Modum kommune at faktura som har forfall 20.03 betales. Foreldrebetalingen for de dagene barnet ditt ikke benytter vil bli trukket fra på senere faktura. Dersom dette skaper problemer ta kontakt med: fakturaavdeling@modum.kommune.no

Kontoret /telefon til skolen er betjent.

All utleie av skolene er kansellert. 


 

Modumheimen, bo- og dagsentra og andre institusjoner

Modumheimen, Geithus bo- og dagsenter, Vikersund bo- og dagsenter og Frydenberg og alle underlagt Tun funksjonshemmede er stengt for besøkende.
Pårørerende kan ta kontakt via den enkelte avdeling hvis de har spørsmål om sine kjære, eller ønsker kontakt med disse, 
I de tilfelle der det er påkrevet med besøk kontakt, vil Modumheimen/institusjonen ta kontakt med dem det måtte gjelde.

Hjemmetjenesten

hjemmetjenesten huskeliste.JPGVi må fremovr gjøre prioriteringer som følge av redusert kapasitet.
Hjemmetjenesten vil prioritere helsehjelp og grunnleggende behov. Med dette menes medisiner, mat og drikke, toalettbesøk og det å få stelt seg.

Tjenesten vil gjøre faglige vurderinger underveis om hvilke oppgaver som skal prioriteres. Det bes om forståelse for at tidspunkt for besøk kan avvike normaltidspunkt.

Gi oss beskjed ved mistanke om smitte eller sykdom slik at vi får gjort nødvendige tiltak før vi kommer hjem til deg.

Hjemmetjenesten er svært takknemlige for alle som kan hjelpe sine med enkle oppgaver som handling, mat, renhold, sengetøyskift og liknende.

NAV utbetaler forskudd på dagpenger

NAV melder at de som har søkt dagpenger kan søke om å få utbetalt forskudd utbetalt før påske. Dette så sant en oppfyller alle vilkårene.  Dette kan gjøres via nav.no, der en også finner mer informasjon.
- Forskuddet vil være underkant av det vi tror du vil få i dagpenger. Det vil for de fleste være cirka 60 prosent av tidligere lønn. De som ber om forskudd innen 3. april får penger på konto innen 8. april, altså onsdag i påskeuken, sier Hilde Lysgård Knutsen, NAV-leder i Modum, som er glad at en slik løsning nå er på plass.
I Modum er det per 1. april 599 personer som har søkt om dagpenger på grunn av permittering.

I første omgang prioriterer NAV å få ut penger til de på landsbasis over 280 000 som har søkt om dagpenger i løpet av de siste to ukene.
- 260 000 av disse er permittert, og har krav på full lønn i de 20 første dagene etter permittering. Vi jobber med å få til en løsning for utbetaling også for denne perioden, men det gjenstår noe arbeid med regelverket, samt noe teknisk utvikling før denne er klar, fortsetter Lysgård Knutsen.

Hun kan også fortelle at det under pandemien er åpnet for en ny dialogmulighet for at brukerne av kommunale tjenester skal kunne komme i kontakt med NAV-kontoret. Denne finner en ved å logge seg inn på Ditt NAV på nav.no. En finner «Skriv til oss» på området Sosiale tjenester. 
Lysgård Knutsen minner også på at alle som har registrert seg som arbeidssøker på NAV.no må sende meldekort.NAV Modum er stengt for timeavtaler og drop-in inntil videre. Det bes om at alle henvendelser går pr. telefon og digitalt.
_________

Ta kontakt med NAV per telefon 55 55 33 33 eller skriv i din aktivitetsplan for å avtale alternativ veiledning.

Alle statlige søknadsskjemaer finnes digitalt på www.nav.no. Sosialsøknader finnes i postkasse ved døren (settes ut mellom kl 09 og 1430) og leveres i brevsprekk under vinduet. Har du spørsmål vedr. bolig og sosiale ytelser, ring mob. 409 16 764.

Se mer informasjon her

Info fra offentlig tannhelsetjeneste

For å redusere risiko for koronasmitte blant pasienter og ansatte er tilbudet på de offentlige tannklinikkene i Viken fylkeskommune redusert.
Vi har avlyst alle ordinære timer på tannklinikkene, i første omgang fram til etter påske.
Dersom det er behov for akutt tannhelsehjelp, ta kontakt med nærmeste tannklinikk på telefon.

I tillegg er oppsatte avtaler på institusjoner og annet folkehelsearbeid avlyst.

Tannhelsetjenesten i Viken etablerer tre offentlige akuttberedskapsklinikker for pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte som har behov for øyeblikkelig hjelp:
Tune i Sarpsborg, Hønefoss i Hønefoss sentrum samt Tannhelsetjenestens kompetansesenteret Øst i Oslo.
Klinikkene kommer i drift så snart nødvendig bestilt smittevernutstyr er på plass.
Informasjon om tjenestetilbud og akuttberedskap blir fortløpende oppdatert på: www.viken.no/tannhelse

Råd begravelser og bisettelser

Koronapandemien medfører nødvendige begrensninger når det gjelder hvem og hvor mange som tillates å delta ved seremonier, samt rutiner for håndhilsing og fysisk kontakt. Etter en vurdering av kommuneoverlegen, gir Modum kommune følgende råd om gjennomføring av begravelser og bisettelser:

 • Kun de nærmeste bør delta, og maks 40-50 personer dersom god avstand kan opprettholdes.
 • Deltakere som (er nærkontakter eller) bor i samme husstand kan sitte så tett de selv vil.
 • Deltakere som ikke (er nærkontakter eller som) bor i samme husstand bør sitte spredt med minst to meters avstand, og ikke håndhilse.
 • Vi råder til at personer i risikogruppen vurderer nøye om de skal delta. Les hvem dette gjelder her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
 • Ingen personer med luftveissymptomer/feber skal delta. Personer som er i karantene skal ikke delta.
 • Det skal legges til rette for god håndhygiene der begravelsen finner sted.
 • Vi fraråder at det arrangeres minnesamvær.

Info om renovasjon (RfD) i påsken

Avfallshenting
På grunn av helligdager, kan avfallet bli hentet på andre dager enn vanlig. I tillegg vil enkelte ordinære hentedager hentes over en periode på to dager. Informasjon om hentedager finner dere her: https://www.rfd.no/om-rfd/aktuelt/endrede-hentedager-i-pasken#/

Åpningstider på gjenvinningsstasjonen
Gjenvinningsstasjonene holder stengt påskeaften og alle helligdager i påsken. Mandag, tirsdag og onsdag i påskeuka holder vi åpent som normalt. 

RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus
Avfallshentingen går som normalt og gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi anbefaler alle å utsette besøket.
Mer om det her: https://www.rfd.no/om-rfd/aktuelt/rfds-tiltak-under-utbruddet-av-koronavirus#/

 

Vi ber alle med helsefaglig kompetanse melde seg

Har du helsefaglig kompetanse men jobber med andre oppgaver, er permittert eller ikke kommunalt ansatt? Vi ønsker at du registrerer deg hos oss.
frivillighet.JPG

Modum kommune ser vi KAN komme i en situasjon der vi raskt må mobilisere alle med bakgrunn innen helse.
For å imøtekomme de utfordringene vi står overfor ønsker vi en oversikt over tilgjengelig helsepersonell i kommunen.

Vi trenger deg som kan hjelpe oss både i å forebygge og bistå de som allerede har blitt syke.

Registrer deg ved å ta kontakt med vår bemanningsentral, på e-post jeanette.jacobsen@modum.kommune.no
(oppgi da navn, telefonnummer og hva du er utdannet som)

 

English information / summary

Info and advice: Corona viral disease: Covid-19

Testing for corona-viral-disease will be done at Legevakta (the municipality emergency department), at Ringerike sykehus in Hønefoss.
Those who suspect that they can be infected by this virus are asked to call in advance.

Please do not show up without an appointment. For advice and appointment, call (+47) 116 117.

Who will be tested?

Persons with signs of acute respiratory tract infection who has been in areas with ongoing transmission in the last 14 days OR has been in contact with someone who has been diagnosed with corona-viral-disease (covid-19). 

For more information about coronavirus covid-19, click here  (WHO). 
Visit also the information page hosted by the Norwegian Institute of Public Health, click here