Modum Boligeiendom KF

MModum Næringsselskap.jpgodum Boligeiendom KF drifter og utvikler Modum kommunes boliger og leiligheter.

Daglig leder Ole Bjørn Haug og konsulent Anne Haldorsen treffes via
kommunens sentralbord 32789300 eller  epost-adressene

ole.bjorn.haug@modum.kommune.no
anne.haldorsen@modum.kommune.no

Postadresse er:
Modum Boligeiendom KF
Modum kommune
Postboks 38
3371 Vikersund