Midlertidig deponi ved Vikland brygge

Fjordbyen atrium starter neste uke utgraving av kjeller, og har fått  midlertidig tilltelse til å lagre massene på kommunens eiendom ved Vikland brygge.
Massene skal brukes ved tilbakefylling i tomta, som skal skje i løpet av våren. Adkomst til deponi vil være i nordenden.
Deponi.JPG