Mestret systemrevisjon etter super innsats

Rutiner rus og psykiske lidelser ble gransket

mestring revisjon2_edited.jpg


mestring revisjon1.jpgNull hull, og særdeles godkjent. Det var resultatet da Fylkesmannen sjekket internkontrollsystemene Modum kommune benytter i forhold personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Modum kommune fikk ingen avvik, og kun en liten merknad etter systemrevisjonen. Det var i hovedsak Mestringsenheten og NAVs rutiner som ble satt under «under lupen» under dette landsomfattende tilsynet.
- Dette er så bra! Jeg var aldri i tvil om at hver og en gjør en god jobb, men om Modum kommunes system var godt nok visste en jo aldri helt sikkert. Derfor er resultatene ekstra gledelige, sier Aase Kristin Andreassen, fungerende leder for Mestringsenheten.

Hun forteller at alle ansatte, sammen med kolleger fra NAV,  har gjort en kjempeinnsats, blant annet med å få alle våre rutiner på plass i internkontrollsystemet Kvalitetslosen.
-De ansatte har egentlig fått et løft i teamarbeid!! Vi har hatt en fantastisk lærerik høst i forkant av tilsynet, fortsetter hun gledesstrålende.

Helse og sosialsjef Nanna Nordhagen er storfornøyd.
-  Svært gledelig; ikke minst siden det har vært omlegging av tjenester i og med at kommunen har overtatt rustjenesten fra NAV. Det har vært mange endringer på få år. En ekstra utfordring ble det at tidligere leder sluttet omtrent samtidig med at det ble kjent at vi skulle få tilsyn, sier hun.
Jeg har lyst til å skryte og gi honnør til alle som har vært involvert. Dette er et resultat vi kan være bekjente av og stolte over, sier hun.
Per i dag er det 16,5 årsverk i Mestringsenheten i Modum kommune.
I dag daglige, under tilsynet, og i forberedelser til dette, ble og blir det også samarbeidet tett med NAV.