Denne uken er det stukket ut området der mulige fotballbaner kan få sin plass på Skredsvikmoen.
Det samme er gjort med området som er satt av til næringsformål.

Årsaken er at politikerne/evt andre skal få se området med selvsyn fremfor kun å ha kart å forholde seg til.
Stikkene vil bli fjernet!