mentorer og mentee - nov 2002.jpegSom en av 12 kommuner i Norge har Modum blitt med i ordningen som gjør at nyansatte sykepleiere og vernepleiere får en egen mentor.
Målet er blant annet at flere av de nytilsatte blir værende i jobben, og at de opplever starten som trygg. Samt ikke minst, at vi tiltrekker oss flere syke- og vernepleiere. 

– Vi opplevde at nyutdannede sluttet i jobben på grunn av usikkerhet og stort ansvar, sier Henriette Tellefsen. Hun er prosjektkoordinator for mentorordningen i Modum. 

Sykepleier Anja Fossesholm (28) er sikker på at mentorordningen vil gjøre Modum til en mer attraktiv arbeidsplass.
– Det er et skrikende behov etter flere sykepleiere, så at Modum er eneste lokale kommune som tilbyr dette, er en stor fordel, sier Fossesholm. Hun er selv mentor for Gina Lauritzen.

I skrivende stund er det mentor(er) på Modumheimen og i hjemmetjenesten. 
– Vi har stor tro på dette. Nå håper vi at mentorordningen kan spres ut til hele helse- og sosialetaten og kanskje også til andre etater, sier Tellefsen.

Bildet: 
Venstre side, medlemmer av prosjektgruppa: Henriette Tellefsen (leder), Irene Grønland Andresen, Elisabeth Grønlund, Silje Overn (tillitsvalgt) og Bjørn Gustav Jakobsen
Høyre side, mentorer og menteer: Fatima Musawi, Ginar Lauritzen, Laila Fossum, Anja Fosseholm, Elise Anfinrud, Line Andfossen, Tonje Solbakken og Torill H. Langø


 1 CzipbGna 0AAAAASUVORK 5CYII=
Faktaramme hentet fra sykepleien.no