Med hjerte for Midt-Buskerud

Tankesmie for næringsutvikling

Samling Midt- Buskerud.JPGEt ekspertpanel med representanter fra næringsliv, kommuner og andre har i løpet av to samlinger nå bidratt med ideer og innspill til å finne identiteten til Midt-Buskerud. Dette med formål å fremme næringsutvikling og å skaffe arbeidsplasser.

Ved i større grad dyrke det vi er gode på, være bevisste på dette og satse mot mer bestemte mål håper arrangøren Buskerud fylkeskommune å bidra til at at hver enkelt region spisser seg enda mer hva utvikling av næringsliv angår.

Med mer konkrete satsinger mener en at det også er større sjanser for å lykkes. Og ikke minst, at de forskjellige regionene i mindre grad konkurer med hverandre.

Slike type tankesmier gjennomføres nå i hele fylket, og vil avstedkomme anbefalinger i en repport som er ventet ferdig i august måned.