Psykolog Mats Lien er ansatt som ny faglig ansvarlig for Rask psykisk helsehjelp. Lien er 27 år, bor på Ringerike og har hatt deler av praksisen sin på Modum Bad. 
Tine Hilsen Eggen har overtatt det administrative ansvaret. De to deler dermed lederfunksjonen etter Jone Solberg Vik, som har sluttet og flyttet til Vestlandet.
Rask psykisk helsehjelp er et førstehjelpstilbud til innbyggere med lette og moderate psykiske lidelser fra Modum og Sigdal. De har tilhold ved Modum Bad.