Massivtrefabrikk Skalstad

I presseoppslag står det at fabrikken er tenkt lagt til et boligområde.
Bare for ordens skyld, området hvor fabrikken er tegnet inn er regulert til industriformål.
Eventuele merknader sendes til utbygger, som tar disse med i sin søknad til kommunen.

Reguleringplan Skalstad kan du se her
Regulerignsbestemmelser Skalstad kan du se her