For ledere

Visma brukerveiledninger

Planverk

Her vil du finne dokumenter relatert til planverk
 

Skjemaoversikt - tilbud

Se mulige skjemaer her

På linken under finnes alle skjemaer som vi abonnerer på, kun et fåtall er i bruk per i dag. På områder hvor vi bruker manuelle skjemaer i dag, skal vi snarest gå over til elektronisk løsning.
Se etter relevante skjemaer, og ta kontakt med Helle Skuterud, Servicetorget.

Link til Sem og Stenersen - kommune 24-7 - demoside - Ummo kommune

Oversikt over ledere

Modum kommune har utarbeidet en oversikt/katalog over alle ledere i kommunen med kontaktinfo og bilde.

Katalogen finner du HER

Om ferieavvikling

Litt informasjon om avvikling av ferie
(Alle henvendelser vedrørende ferie skal først og fremst rettes til nærmeste leder)

Hvor mye ferie har ansatte krav på?
Alle arbeidstakere innenfor KS sitt område har ifølge tariffavtale rett på 5 uker ferie. Dette gjelder uansett stillingsprosent.
Som arbeidstaker kan du ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom din vanlige arbeidstid er tre dager i den uken du tar ferie har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager.
Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Du bestemmer selv når du tar denne ekstraferien, men du må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien. Feriepengene for denne uken er skattepliktig.

Hvis du begynner i ny jobb
Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i ny jobb. For å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver, er forutsetningen at du ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver.
For at arbeidsgiver kan kreve at du tar ferie er det en forutsetning at du har opptjent feriepenger forhenværende år hos eksisterende eller tidligere arbeidsgiver.
Arbeidstaker som tiltrer senest 30. september i ferieåret kan kreve full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår.
Tre ukers ferie i hovedferieperioden (1. juni - 30. september) kan bare kreves av den som tiltrer innen 15. august i ferieåret.
Tiltrer man etter 30. september, har man likevel krav på minst en uke ferie samme år.

Hvem bestemmer når arbeidstaker skal ta ut ferien?
Arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal prøve å bli enige om når ferien skal tas, men oppnås ikke enighet så bestemmer arbeidsgiver. Denne styringsretten til arbeidsgiver gjelder også den øvrige restferien.

Kan arbeidsgiver betale ut ferien?
Det er ikke tillatt å betale ut ferien, med mindre den ansatte slutter i virksomheten(Modum kommune).

Sykdom i ferien
Arbeidstakere som godgjør ved legeattest at vedkommende under ferie har vært arbeidsufør i minst 1 virkedag (virkedager= mandag – lørdag), får tilsvarende ferie erstattet.
Undervisningspersonalet får erstattet ferie ved sykdom fra første virkedag.

Rett og plikt til å avvikle ferie
Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pliktig å sørge for at arbeidstaker avvikler full ferie.
Arbeidstaker kan likevel nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Du kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis virksomhet stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling (for eksempel under fellesferien).
Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt.

Overføring av ferie
All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller der arbeidstaker for eksempel har vært syk over flere år og har mye ferie til gode.
Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller det er tale om overføring grunnet arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.
Arbeidsgiver har et ansvar for at arbeidstakerne tar ut all ferie i løpet av ferieåret. Arbeidstaker har også medvirkningsplikt til avviklingen av ferien.
Eneste mulighet å få ut feriepengene for eventuell ferie som ikke er avviklet er hvis arbeidsforholdet opphører i følge ferieloven § 11 tredje ledd.

Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon
Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger. Permisjonen vil da forskyves tilsvarende den perioden en har ferie.
Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal avvikles i ferieåret. Ferie som ikke blir avviklet innenfor ferieåret overføres til neste år.


Arbeidstakere som ikke skal avvikle full ferie må fylle ut søknad om dette og levere nærmeste leder som oversender dette til lønningsavdelingen.

For mer utfyllende informasjon:

www.arbeidstilsynet.no

www.lovdata.no 

Mvh Lønningskontoret

Kommunikasjonstips

Tips, ideer og innspill fra kommunikasjonsrådgiver

Ordførerbesøk
Ordfører har bedt meg formidle at han ønsker å komme mer ut i virksomhetene. Enten på ordinært besøk, eller som gjest når det måtte foregå noe. Send gjerne invitasjon til ordforer@modum.kommune.no hvis dere vil benytte dere av dette.
Send gjerne kopi til kommunikasjonsrådgiver:  eivind.kopland@modum.kommune.no
Ordfører presiserer at avtaleboken er rimelig full, og at han ikke lover tilstedeværelse.
Men uansett vil han gjerne ha beskjed.

Trykte annonser
Vi har en egen annonsemal vi skal følge når vi annonser i media
(dette gjelder jo i de fleste tilfelle Bygdeposten). Den finner dere på ansattportalen. https://www.modum.kommune.no/designmanual.314955.no.html
Annonseproduksjonen, som ligger i Tønsberg, har fått malen tilsendt flere ganger, men klarer likevel ikke alltid å overholde den.
Vi kan ikke forvente at dere kan retningslinjene ut og inn. Men; før dere trykker «Godkjenn» på korrektur, pass på at skrift/titler ikke går inn i logoer. Det ser helt fryktelig ut hvis så skjer J
Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis dere er usikre.

Power Point-presentasjoner
Supert hvis dere bruker malen med vår egen grafiske profil. Den ligger to steder på ansattportalen, blant annet under Kommunikasjon
Det er fritt fram for å bruke ordinære hvite ark inne i presentasjoner, men forsiden bør være med vår egen profil.
Vær obs på følgende:
1. Ved å trekke i gardinen under «Nytt lysbilde», finner dere flere alternativer til forsidebilder
2. La aldri tekst, bilder eller tabeller gå over/overskygge logoer eller bølger.
3. Bruk alltid få ord og stor skrift i en presentasjon, slik at du er helt sikker på at alle kan se hva som står der. Bilder/illustrasjoner er ofte bedre enn tekst.

Synliggjøring
Det er viktig at vi synliggjør alt det gode arbeidet som skjer i kommunen vår. Her må alle virksomhetene bidra. Send tekst og bilde med hverdagsglimt til kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland.  Det holder med korte tekster og mobilbilder.
Da vurderes om dette passer best for ansattportalen, hjemmesiden, Facebook-siden vår, eller kanskje tips til media.
Send gjerne også referater etter møter osv. til kommunikasjonsrådgiver: eivind.kopland@modum.kommune.no

Facebook-profilering
Vi har snart 11 000 som følger oss på Facebook, og er blant landets mest besøkte og brukte. Dette vi utnytte.  Det ligger her muligheter for å opparbeide og vedlikeholde godt omdømme, både for kommunen og den enkelte virksomhet.
Husk at ved et godt omdømme, er det også lettere å tale en litt mer kinkig sak.
Det skjer garantert daglig ting i våre virksomheter andre bør få vite om, eventuelt vil ha glede av å høre om.
Gladsaker, gode prestasjoner, aha-opplevelser, annerledes måter å gjøre ting på, det hadde du ikke trodd, koselige bilder, hverdagsbilder !, osv., osv.

Når media ringer
Kommunikasjonsrådgiver bidrar gjerne hvis der kommer opp i vanskelige saker overfor media
- når du blir svar skyldig når media ringer
- når du frykter at en sak skal komme ut i media
- når du ikke vet hvordan du skal forholde deg overfor media
- eller du rett og slett ønsker å få hjelp til å gjøre ting kjent i media.
Første bud; ikke svar på direkten hvis du er usikker.
Og be om å få lese egne sitater hvis du er usikker på om du blir riktig gjengitt.

Konvolutter
Konvolutter med Modum kommunes riktige logo er lagret i kjelleren på rådhuset, og kan hentes ved henvendelse  Servicetorget.

Språkmal
Til dere som ikke måtte være klar over det; Modum kommune  språkmal ligger lett tilgjengelig på ansattportalen  https://www.modum.kommune.no/spraakmal.369698.no.html

Denne bør leses grundig av de som skriver brev eller saker på vegne av Modum kommune.
Kommunikasjonsrådgiver jobber også med å omforme faste utgående brev (som ligger i ESA) til et mer forståelig norsk.
Når arbeidet er fullført, vil vi gå ut med et tilbud til innbyggerne om å levere tilbake brev de ikke forstår innholdet i, slik at vi må utforme et nytt.

Skiltmal
Til dere som vurderer å skilte egne bygg osv.;  de siste sidene i vår grafiske profil er en skiltmal - både på små og store skilt. Denne er brukt blant annet på nye Modumheimen, og følges.

Epost-signatur
Det er laget et fast signaturoppsett på epost-signatur. På den måten får vi alle en lik skrift, farge og størrelse når vi svarer på e-post. Ikke lag egne varianter med skrifttyper, farger osv
Oppsett for e-post finner du under «Kommunikasjon» på ansattportalen.  Hjelp nyansatte med dette.

Brosjyrer
Ønsker dere å lage brosjyrer, finnes en egen mal for dette. Det er da bare å sette inn tekst og bilder. Da kommer brosjyren automatisk med Modum kommune-profil.
Du finner den under Maler på ansattportalen
https://www.modum.kommune.no/?cat=178984

Messetelt, rollups, seil
Vi har kjøpt inn messetelt, rollups og seil til benyttelse ved møter, stands og samlinger.
Rollups i flere varianter kan du låne fra Servicetorget.
Messetelt og seil får dere låne ved å kontakte kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland
Flott hvis vi profilerer kommunen når det er mulig.

Foredrag
Invitere gjerne kommunikasjonsrådgiver til allmøter og lignende. Hvis ønskelig kan jeg prate om temaer som ligger under faget (holder også en del kurs i rådhuset). 
Har mange år bak meg i media, og mener å ha en god del å bidra med på mediehåndtering.

Visittkort
Caspersens Trykkeri har malen til disse. Kontakt dem på 32787188, og de trykker raskt. Det er en stor fordel hvis dere samler sammen flere som skal ha fra virksomhet/etat. Da blir det billigere.

Hjemmeside og ansattportal
Sørg for at alle ansatte kjenner til dette: På hjemmesiden vår er det en knapp øverst til høyre; «For ansatte». Trykker du der, kommer du uten ytterligere pålogging til ansattportalen.
Hvis du er på ansattportalen trykker du på knappen «Til internett» for å komme til vår ordinære hjemmeside.
På hjemmesiden er knappene blå.  På ansattportalen er knappene beige.

I nyhetsfeltet på ansattportalen blir det lagt ut driftsmeldinger fra IT-avdelingen om blant annet uregelmessigheter våra datasystemer.
Vi vil gjerne at alle er innom ansattportalen med jevne mellomrom.
Der blir alle felles beskjeder og intern informasjon lagt ut.

Med vennlig hilsen

Eivind Kopland
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 922 66 618

Digital sykemelding

Modum kommune er med i et pilotprosjekt og starter opp med digital sykemelding fra 1. oktober 2017. vi ber om at ledere oppfordrer de ansatte til å levere sykemelding digitalt. Det vil gå ut informasjon til den enkelte ansatte om hvordan man skal forholde seg til digital sykemelding. Selv om vi ønsker de fleste sykemeldinger digitalt, vil det også være mulig å levere på papir som tidligere. ved sykemelding på papir gjelder samme rutiner som tidligere.

Hva er nytt:

Tjenesten trinn for trinn
1. Den ansatte sender inn sykmeldingen fra nav.no.
2. Den ansatte for SMS eller e-post når søknaden om sykepenger kan sendes inn.
3. Den ansatte logger seg inn på nav.no og fyller ut søknaden om sykepenger.
4. Hvis søknaden er innenfor arbeidsgiverperioden, går den bare til arbeidsgiveren.
5. Hvis søknaden er utover arbeidsgiverperioden, går den til NAV, med kopi til arbeidsgiveren.
6. Arbeidsgiver sender inntektsopplysningsskjema på papir som tidligere.


Hva skal du som leder gjøre:

I det en av de ansatte i virksomheten er sykemeldt og sykemelding er levert digitalt får du følgende mail fra NAV:

Hei.
Du har fått tilgang til sykmeldingen til en av dine ansatte fordi du er meldt inn som nærmeste leder med personalansvar.
Følg denne lenken for å se sykmeldingen: https://tjenester.nav.no/sykefravaerarbeidsgiver/41173

Du kan også gå til www.nav.no/dinesykmeldte.
Du må logge inn med BankID eller tilsvarende for at vi skal være sikre op at sykmeldingen kommer fram til rett person.

Vennlig hilsen
NAV

Som leder kan du da følge linkene og gå inn på sykemeldingen på NAV. Les gjerne det som er av forklaringer inne på den siden du kommer inn på.
En digital sykmelding skal ikke leveres til lønningskontoret på papir.

Bruk sykmeldingens felt om tilrettelegging
I den digitale sykmeldingen trer det nå tydeligere fram for både arbeidstakeren og arbeidsgiveren hva den som sykmelder paienten skriver om tilrettelegging på arbeidsplassen.

ER det noe du lurer på om ordningen med digital sykemelding - kontakt lønningskontoret via mail.