Månedens poster

Avslutning

Årets sesong er nå forbi. Postene blir hengende noen dager til, og alle deltagere oppfordres til å skrive navn og sende inn eller levere sine deltagerkort
til servicetorget eller kulturkontoret, så blir det foretatt en trekning på en del premier.

Tirsdag 21. november holder O-laget sin avslutning for både turorienteringen og månedens poster. Den finner sted på Frivilligsentralen kl. 18.00.
(I det gamle pakkhuset ved siden av Vikersund jernbanestasjon)

Bilde av frivilligsentralens lokaler


Poster for oktober

Det er høst, og det nærmer seg tid for Furumomila. Nå kan alle ta en runde i dette området for å få med seg årets fire siste poster – nr 21 – 24.

Det er best å parkere ved Bruneslokalet evt. Brunes barnehage om en vil starte på runden i nord, eller ved Furumo om en vil starte turen i sør.

Last ned postbeskrivelse og kart for oktober her

Post 21, Kolle

Post 22, Utgravd grop

Post 23, Grop

Post 24, Treningsapparat ved den nye Rulleskiløypa til Vikersund IF.

Med oktoberpostene tatt er denne sesongen over, og deltagerne kan levere inn kortene sine til servicetorget, eller sende de pr. post til kommunen, så foretar kulturkontoret en trekning på en del premier. Resultatet av trekningen blir bekjentgjort på denne siden og på kommunens facebookside om noen uker. 

P1010702.jpg

                                                                    GOD TUR!

Poster for september

Postene i september følger samme tema som bonuspostene i august - kunst og kultur. Denne måneden er postene fordelt på fire forskjellige steder i Modum.

Postbeskrivelse finner du her

Kart til postene 17-20 finner du her

Dagbruddet_Mellomgruvene_kvadrat.jpg    collettstien1.jpg

Dagbruddet, mellomgruvene                                                                                           Utsikt fra Collettstien

Poster for august

Postene i august består av fire poster ute i marka samt to «bonusposter» som inngår i kultursamarbeidet «Kunst rett vest».
NB!  Sett klippemerkene for bonuspostene nederst på deltagerkortet!

Postene 13-16 er lagt til det indre området av Modums østås.
         (NB! Post 13 er blitt fjernet, sett ett merke på kortet istedenfor klipp når du har vært på posten)
Bonuspost 1 er ved Blaafarveværket/Haugfoss, og bonuspost 2 ved Modum bad.

           DSC_2369.jpg           kilden.jpg

Vei og postbeskrivelse med kartskisser for august finner du her

Ønsker du bare karstskisser for august finner du de tre aktuelle kartene her

Poster for juli

nettbilde abelonehytta.jpg
Abelonehytta, her i både vinter- og sommerutgave

For å finne månedens poster i juli, post nr 9 – 12, beveger vi oss til Flannumsmarka i den sør-østre delen av Holleia. Postene ligger langs den gamle seterveien fra bygda, med sart ved skytebanen, og siste post er ved Abelonehytta. Dette turmålet har normalt langt flere besøkere på vinteren enn om sommeren. De som har smakt nystekte vafler og varm saft en kald vinterdag vet hvorfor…

Last ned vei- og postbeskrivelse med kart her

Beskrivelse med sammenhengende kart i ett stykke kan hentes på servicetorget. Den samme kartfila finner du her, men den må helst skrives ut i A3 størrelse for å få god lesbarhet.

Stien som kalles seterveien er ganske lang, men et godt alternativ kan være å ta med sykkel og bruke den på Flannumsveien, for å få til en kombinasjonstur. Det er flere stier om forbinder denne veien og den gamle seterveien slik at man kan lage en runde som inneholder både fottur og sykkeltur.

Poster for juni

Tema for månedens poster i juni, post nr 5 – 8, kan sies å være tjern (eller vann) siden alle 4 postene ligger ved vannene innenfor Sysle / Snarum, Grunna, Lorta og Sysletjern

Last ned vei- og postbeskrivelse med kart her

Idyll ved Lorta, tjern i Holleia
Idyll ved Lorta (post 6)

Poster for mai

Årets mai-poster er fordelt på to områder, henholdsvis Åmot – syd/vest og Modum Bad – Kaggen. For begge områdene / turene er det å håpe på mer vann i elvene enn det er nå. I så fall kan en få se både Døvikfossen, Kongsfossen og Kaggefossen med skikkelig vannføring.

Last ned vei- og postbeskrivelse med kart her

post1og2_cropped_693x225.jpg
Til venstre Ebbesåsen med Speiderhytta, til høyre Søya-huset

Post 1 og 2 ligger vest for Drammenselva og det anbefales å parkere bilen ved Åmot stasjon og ta det som en rundtur derfra.
Post 3 og 4 kan tas som en liten kveldstur med utgangspunkt i parkeringen ved Modum bad.

post4_kaggefoss2_693x462.jpg
Kaggefoss/Kistefoss sett fra hengebrua

Generell info:

Alle postbeskrivelser og kartskisser som hver måned legges ut på denne siden, kan også fås på servicetorget/bibliteket i rådhuset om du ikke har mulighet til å skrive det ut hjemme.

Deltagerkort fåes også her (de kan ikke skrives ut)

Postene blir som hovedregel hengende ute også måneden etter at de er satt ut, slik at om du har "gått glipp" av forrige måneds poster, har mulighet til å få de med deg alikevel. Om det skulle mangle postflagg/klippetang, så sett et merke på kortet som bevis på at dere har vært på posten!

Månedens poster er et tilbud med enkel orientering til kjente og ukjente steder i Modum

Månedens poster er et samarbeid mellom Modum kommune og Modum orienteringslag. Det er gratis å delta, og kartskisser som viser postene blir lagt ut på denne siden, det kan også hentes på Servicetorget. Vi anbefaler deltakerne å skaffe seg turkartene over Holleia og Finnemarka. De er til salgs på biblioteket og hos bygdas bokhandlere. Der kan man se hele terrenget i sammenheng, og kartene inneholder i tillegg en mengde opplysninger om natur og kultur som er relevant også utenom deltagelse i "Månedens poster".

logo månedens poster.jpg