Det kreves ikke skjenkebevilling til private selskaper der en har med alkoholen selv, og utleier ikke har noe med mat og drikke å gjøre.
En må heller ikke søke bevilling dersom ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til lukkede arrangement.