Lokalpolitikk

Kommunestyret på nett (arkiv)

Kontakt ordfører

Ståle Versland, ordfører (Ap)_150x225.jpg

Ordfører
Ståle Versland 

Epost: ordforer@modum.kommune.no
Telefon 32 78 93 04 Mobil: 950 69 222


 

 


Ole Martin Kristiansen (Bygdelista)_150x225.jpg

Varaordfører
Ole Martin Kristiansen

Epost: varaordforer@modum.kommune.no
Telefon: Mobil: 922 44 569

 

Våre folkevalgte i kommunestyret

 

Tonje Løvstad Hesthagen (Ap).JPGTonje Løvstad Hesthagen (Ap)

 

 

 


Ingunn Dalaker  Øderud (Sp).JPGIngunn Dalaker Øderud (Sp)

 

 

 

 

Vidar Løvf (Frp).JPGVidar Løvf (FrP)
 

 

 

 


Jon Hovland (H).JPGJon Hovland (H)
 

 

 


 

May-Helen Nilsen (Ap).JPGMay- Helen Nilsen (Ap)

 

 

 Tormod Kalager (Ap).JPGTormod Kalager (Ap)

 

 

 

 


Ola Ingvoldstad.jpgOla Ingvoldstad (Sp)

 

 

 

 


linda vangen .JPG Linda Vangen  (FrP)

 


Ingunn Krag Rønne.jpgIngunn Krag-Rønne (Ap)

 

 

 


Anita Skretteberg (H).JPGAnita Skretteberg (H)
 

 

 

 

Vidar Weum (Ap).JPGVidar Weum (Uavhengig)
 

 

 

 

Sigurd Backe   (Sp).JPGSigurd Backe (Sp)

 

 

 


Anne Warhuus (Ap).JPG

Anne Warhuus (Ap)
 

 

 

 

Morten Wold (FrP).JPGMorten Wold (FrP)

 

 

 


Tone Angeltveit (Ap).JPGTone Gunn Angeltveit (Ap)

 

 

 


John Arne Wendelborg (H).JPGJohn Arne Wendelborg (H)
 

 

 

 

Egil Kjølstad.jpgEgil Kjølstad (Ap)

 

 

 

brit eva helgedal.jpg Brit Eva Helgedal (MDG)
 

 

 

 

Håvard Saastad.pngHåvard Saastad (Sp)


 

 

 

Kari Ravnsborg.jpgKari  Ravnsborg (KrF)

 

 


Jan Hartz (Ap).JPGJan Nestor Hartz (Ap)

 

 

 

 


Asgeir Kolsrud (FrP).JPGAsgeir Kolsrud (FrP)
 

 

 

 

 

Ingrid Helene Hartz (Ap).JPGIngrid Helene Hartz (Ap)
 

 

 

 

 

Lene Magnussen.JPG Lene Magnussen (H)
 

 

 

 

 

Gotfred Rygh (SV).jpgGotfred Rygh (SV)

 


 

Vidar Esperum (Ap).JPG

Vidar Esperum (Ap)
 

 

 

 

 

Nils Berg (Sp).JPGNils Berg (Sp)

 

 

 

 


Hanneke Van Riet Molenaar (Bygdelista)Hanneke Molenaar (Bygdelista).JPG


 

 Terje Enger Gulbrandsen (Ap).JPG

Terje Enger Gulbrandsen (Ap)
 

 

 

 

Bjørn Erik Sørli.jpgBjørn Erik Sørli (FrP)

 

 

 

 


Sissel Thorsrud.jpg Sissel Thorsrud (Ap)

 

 

 

 

Tore Fossen (H).JPGTore Fossen (H)

 

 

 

 


Inger Brandtenborg.jpgInger Aabye Brandtenborg (Sp)


 

 

Spørretime

Det er etablert en ordning med spørretime for innbyggerne. Spørretimen settes som første sak på sakslista til kommunestyret. Spørretimen er åpen for alle. Spørretimen ledes av og spørsmålene besvares til vanlig av ordføreren.

spørretime.jpgSpørsmål til spørretimen må sendes inn skriftlig minimum to virkedager før møtet. Ved behandlingen av spørsmål kan spørreren og ordføreren, eller den som eventuelt svarer på vegne av ordføreren, få ordet for å stille spørsmålet og gi svaret.

Taletiden begrenses til 5 minutter. De nevnte kan for øvrig få ordet en gang til hver for å kort kommentere svaret/stille tilleggsspørsmål og besvare dette. Ingen andre kan gis ordet ved behandling av spørsmål.

Barn og unges representant

Iivar.jpgvar Ødegaard er  "Barn og unges representant i plan og bygningssaker". 
Han er ansatt som miljøarbeider ved Nordre Modum Ungdomsskole.

 

Han kan nås på epost: ivar.odegaard@modum.kommune.no 
eller på telefon: 901 09 603.

 

Alle kommuner i landet skal etter plan og bygningsloven § 9-1 utpeke en representant som skal være talerør for barn og unge i plan og bygningssaker.
Representanten har møteplikt i kommunens planutvalg, samt i hovedutvalg for teknisk sektor. I Modum er disse nå slått sammen til ett utvalg.

 

Barn og unges representant kan avgi egen høringsuttalelse i de forskjellige planprosessene. Det er viktig at barn og ungdom, og de som jobber for deres rettigheter, vet om denne muligheten for å påvirke politikerne.

 

Les mer informasjon om Barn og unges representant her (DOC) (PDF) (ODT) (DOC (DOC) (PDF) (ODT)) (PDF) (ODT (ODT) (PDF) (ODT))

Historie

ordførergalleri.jpg

Ordførere i Modum 1837 - 2017

1837 - 1851 Auen Gregegersen
1852 - 1865 Christian Hervik
1866 - 1869 Hans Grøterud
1870 - 1871 Gulbrand Sveaas
1872 - 1875 Andreas Korsbøen
1876 - 1879 Hans Grøterud
1880 - 1881 Gulbrand Sveaas
1882 - 1885 Christoffer Jellum
1896 - 1897 Thorger Gustad
1898             Martin Tandberg
1899 - 1904 Knut Tvedt
1905 - 1907 Jens Sveaas
1908 - 1913 Knut Tvedt
1914 - 1916 Christoffer Hornsrud
1917 - 1919 Knut Tvedt
1920 - 1922 Peter Skard
1923 - 1925 Ole Omre
1926 - 1931 Peter Skard
1932 - 1940 Ole Braathen
1945             Ole Braathen
1948 - 1961 Andreas Knive
1961 - 1967 Oskar Thingelstad
1968 - 1979 Arne Fossum
1980 - 1991 Egil Ranheim
1992 - 2007 Odd Flattum
2007 - 2015 Terje Bråthen
2015...          Ståle Versland