Lokalpolitikk

Barn og unges representant

Iivar.jpgvar Ødegaard er  "Barn og unges representant i plan og bygningssaker". 
Han er ansatt som miljøarbeider ved Nordre Modum Ungdomsskole.

 

Han kan nås på epost: ivar.odegaard@modum.kommune.no 
eller på telefon: 901 09 603.

 

Alle kommuner i landet skal etter plan og bygningsloven § 9-1 utpeke en representant som skal være talerør for barn og unge i plan og bygningssaker.
Representanten har møteplikt i kommunens planutvalg, samt i hovedutvalg for teknisk sektor. I Modum er disse nå slått sammen til ett utvalg.

 

Barn og unges representant kan avgi egen høringsuttalelse i de forskjellige planprosessene. Det er viktig at barn og ungdom, og de som jobber for deres rettigheter, vet om denne muligheten for å påvirke politikerne.

 

Les mer informasjon om Barn og unges representant her (DOC) (PDF) (ODT) (DOC (DOC) (PDF) (ODT)) (PDF) (ODT (ODT) (PDF) (ODT))

Kontakt ordfører

Ståle Versland, ordfører (Ap)_150x225.jpg

Ordfører
Ståle Versland 

Epost: ordforer@modum.kommune.no
Telefon 32 78 93 04 Mobil: 950 69 222


 

 


Ole Martin Kristiansen (Bygdelista)_150x225.jpg

Varaordfører
Ole Martin Kristiansen

Epost: varaordforer@modum.kommune.no
Telefon: Mobil: 922 44 569

 

Spørretime

Det er etablert en ordning med spørretime for innbyggerne. Spørretimen settes som første sak på sakslista til kommunestyret. Spørretimen er åpen for alle. Spørretimen ledes av og spørsmålene besvares til vanlig av ordføreren.

spørretime.jpgSpørsmål til spørretimen må sendes inn skriftlig minimum to virkedager før møtet. Ved behandlingen av spørsmål kan spørreren og ordføreren, eller den som eventuelt svarer på vegne av ordføreren, få ordet for å stille spørsmålet og gi svaret.

Taletiden begrenses til 5 minutter. De nevnte kan for øvrig få ordet en gang til hver for å kort kommentere svaret/stille tilleggsspørsmål og besvare dette. Ingen andre kan gis ordet ved behandling av spørsmål.

Styrer, råd og utvalg

Under finnes link til en samlet oversikt over alle hovedutvalg, nemnder og råd.

     Oversikt over alle hovedutvalg, nemnder og råd for perioden 2015-2019 (pr. 20.10.2015)

I venstre meny finnes link til det enkelte råd eller utvalg, med en utvidet oversikt med kontaktopplysninger til politikerne.