Listeforslag politiske partier

Det  innkommet 10 listeforslag innen fristen 1. april.
Samtlige kandidater blir varslet pr. brev, og vil få frist til 17. april 2019 med å be om eventuell å bli strøket fra en liste.
Valgstyret godkjenner endelige lister 30. april 2019.04.01

Listene kan du se her:
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Miljøpartiet De Grønne
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Kristelig Folkeparti
Høyre
Venstre
Rødt