Vi ønsker å legge til rette slik at beboerne kan mestre dagliglivet på best mulig måte.
Gjennom ulike aktivitetstilbud vektlegger Geithus bo- og dagsenter en aktiv brukerrolle i hverdagen.
Målet er å fremme følelsen av mestring, selvstendighet og økt livskvalitet.