Viktige telefoner

legevakt.jpgLegevakten tlf. 116 117
Ringerike sykehus - kl. 15.00 - 08.00 hverdager, og hele døgnet i helger.


Når det haster/ambulansebehov, ved akutte skader eller ulykker eller ved andre livstruende tilstander. Akuttmedisinsk sentral vil da umiddelbart formidle ambulanse og nødvendig hjelp.

Når du ringer legevakten, svarer helsepersonell på din henvendelse. De gir råd og vurderer sammen med deg om ditt problem kan vente til din fastleges alminnelige åpningstid, eller om tilstanden krever å bli vurdert snarlig av vakthavende lege.

Ringerike interkommunale legevakt - Ringerike, Hole, Jevnaker, Sigdal, Krødsherad og Modum.
Legevakten er en beredskapstjeneste for akutt skade eller sykdommer hvor legekonsultasjon
ikke kan vente til vanlig åpningstid hos fastlegen eller vikar. L
egevakten yter derfor ikke alle former for alminnelige legetjenester.


For øyeblikkelig hjelp ring ambulanse: 113 

Tannlegevakt Ringerike: 32 17 17 94

Tannlegevakt Drammen: 32 21 71 80