Video i journal - inne 1.jpgFysioterapeutene Ole Magnus Hansen, Tine Flaglien og Wencke Aase i Modum kommune ønsker å viderutvikle skriftlige journaler med video og bilder.  Nå har Norsk Forskningsråd bevilget  syv millioner kroner til et forskningsprosjekt for å utvikle den spennende Modum-modellen på landsbasis.

Fysioterapeuter ansatt i Modum kommune ville gjøre en forskjell, og tok saken i egne hender. Resultat; inn med filming og fotografering tilhørende vår moderne tid. Dette kan effektivisere og berike skriftlige journaler, og gjøre kommunikasjonen mellom helsepersonell mer nøyaktig og forståelig.

Sammen med kollegaene Tine Flaglien og Ole Magnus Hansen avsluttet barne- og ungdomsfysioterapeut Wencke Aase i 2019 et forprosjekt hvor de benyttet video og bilder i møte med nærmere 100 barn i ulike barnehager i kommunen.
Video i journal - pasient ung.jpg-Takket være stor oppslutning fra blant annet velvillige foreldre. De har forstått at det er vanskelig å skriftlig beskrive alt vi ser, sier en takknemlig Wencke Aase. Målet vårt er at vi kan lagre filmen/bildet i pasientens journal og evt. dele elektronisk med annet helsepersonell hvis pasienten ønsker det. På denne måten vil pasienten kunne få en bedre oppfølging.

- Det begynte med frustrasjon hvor vanskelig det er å beskrive skriftlig det vi ser når vi har en pasient. I tillegg opplever vi at det kan være vanskelig for fastleger og spesialister å se for seg pasienten basert på en skriftlig framstilling, sier Aase.

Nå er Sintef Digital, Kongsberg og Krødsherad kommune, Sunnaas og Drammen sykehus og flere andre koplet på i et tre-åring prosjekt. OsloMet er samarbeidspartner på forskningssiden, og Posicom AS er med som partner og leverandør av videoløsningen.
Og Norsk Forskningsråd har bidratt med syv millioner kroner. Prosjektet gjennomføres over tre år og skal være ferdig i juni 2023. 

Video i journal - pasient liten.jpgFysioterapeutene ønsker å kunne bruke video og bilder i tillegg til epikrise når de samarbeider med blant annet helsepersonell i kommunen, som for eksempel fastlegene. I tillegg ønsker de å se om og hvordan det kan gi bedre og raskere behandling når det er behov for samhandling med spesialisthelsetjenesten.

-Ved å dele video og bilder, vil alle ha et langt bedre grunnlag for å vurdere hva pasienten trenger, hvilke behandlinger som har hatt effekt og hvor stor progresjonen har vært, sier Wencke Aase, og fortsetter:
- Hvis dette fungerer, vil det kunne bli tatt i bruk i mange flere deler av helsesektoren. For eksempel i sårbehandling, rehabiliteringsoppfølging, i hjemmetjenesten; i det hele tatt som et godt hjelpemiddel i et samarbeidet mellom helsepersonell til beste for pasienten.