Lag og foreninger i Modum

Søknad om bruk av rom i skoler skoleåret 2018/19

Søknadsskjema (DOC) (PDF) (ODT) for bruk av rom i skoler skoleåret 2018/19.

 

Kommunestyret har vedtatt at tilsyn i forbindelse med bruk av rom i skolene på kveldstid skal utføres av lag og foreninger på dugnad.

Er din forening interessert i å utføre en slik dugnadsinnsats så kryss av for dette på søknadskjema.

Dugnaden vil være på dager hvor foreningen har fått tildelt tid i rom på den aktuelle skolen, men kan gå utover den tildelte tiden hvis det er ønske om det. Den som utfører dugnaden kan ikke ta del i foreningens aktivitet. Godtgjøring for dugnaden er  100 kr pr. time.

 

 Foreninger som ikke ønsker å utføre tilsyn på dugnad vil bli  samlet på skoler med ansatt tilsynsvakt og kan bli tildelt tid på andre skoler enn den de har søkt på.

 

Søknadsfristen er 27. mai.

Søknadsfristen er den samme for leie av idrettshaller. Det vil bli lagt ut egen informasjon om dette.

Søknad sendes til post@modum.kommune.no.

 

Ta kontakt med Bente Lyngholm Røste, tlf 32 78 94 27, e-poste bente.roste@modum.kommune.no hvis du har spørsmål om bruk av skolerom.

 

Tilskudd til lag og foreninger 2018

Tilskudd til lag og foreninger fordeles av kulturadminstrasjonen etter retningslinjer vedtatt av hovedutvalget for kultur 2018 

Lag og foreninger som skal søke om tilskudd må sende inn skjema for registrering av søkere i tillegg til søknadsskjema for den enkelte tilskuddsordningen.

Søknadsskjema

Søknadsfrist 3. april

 

Oversikt over lag og foreninger i Modum, oppdatert juli 2017.

Er det feil i oversikten, meld fra til leder for ungdom, idrett og allmenkultur, Bente Lyngholm Røste, tlf 32 78 94 27, e-post bente.roste@modum.kommune.no.

Lag og foreninger i Modum juli 2017.pdf