seminar mars 2023.pngFamiliens Hus og Flyktningtjenesten gjennomførte 16. februar en fagdag med Modum Bad rundt temaene traumer, postmigrasjonsvansker, omsorgstretthet og selvivaretakelse for hjelpere. Det møtte opp over 60 personer fra ulike tjenester og fagområder.

Fagdagen ble arrangert avpå bakgrunn av det store antallet flyktninger som kom i 2022 og forventet ankomst flyktninger i 2023. Felles kunnskapsforståelse og samarbeid på tvers av tjenester er helt avgjørende for å møte flyktninger på en profesjonell og empatisk måte. 

På bildet fra venstre: Tommy Grønlund (virksomhetsleder Flyktningtjenesten), Oddrun Solberg og Karine Frost (psykologspesialister Modum Bad) , Lene Hansen (virksomhetsleder Familiens Hus) og Hilde Øverby (leder Forebyggende tjenester).