Kursdokumentasjon - Regnskapsavdelingen informerer 27.04.2016

Her er en kort sammenfatning av noe av det vi tok opp;

1.    Bruk av profiler i Visma : Automatisk sending av fakturaen til den som skal attestere den. 
For å få til dette må riktig referanse stå på fakturaen. Alt for mange fakturaer har feil referanse. Riktig er : fire siffer ( fire første i avd. kode ) + ID ( kortnavn mail ) . Eks 1100-GOVE. Vi vil varsle bestillere som gjentatte ganger ikke følger opp dette.
Det lages mal på brev som kan legges ved f.eks mail til leverandøren.

2.    Fakturaer som ikke oppfyller kravene til Bokføringsforskriften , vil bli returnert leverandøren. Vi starter med leverandører med stort antall fakturaer.

3.    Ferieavvikling og stedfortreder ved fakturabehandling. 
Stedfortreder settes opp i Visma/ fakturaer/fravær. Skriftlig dokumentasjon av anviserfullmakt.

Presentasjon fra kurset finner du HER