Kurs pårørendeskolen demens

Pårørendeskolen i Modum, Sigdal og Krødsherad starter kurs for pårørende til personer til personer med demens 12. september 2018 på Modumheimen, Åmot.  Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon.
Påmeldingsfrist er satt til 10 september.

Hva er pårørendeskolen?
Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk.

Temaer på kurset
Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:

Om demens- symptomer, forløp, årsak og behandling

  • Hvordan mestre hverdagen. Miljøbehandling og kommunikasjon
  • Atferdsendringer og personlighetsendringer
  • Lover og rettigheter. Hjelpemidler. Velferdsteknologi
  • Pårørendes opplevelser. Inf. om fremtidsfullmakt, verge, vedrelagsforskriften mm
  • Erfaringsutveksling og veien videre.

Praktiske opplysninger
Sted: Modumheimen, Åmot   Samlinger på følgende datoer:
12/9, 26/9,10/10, 24/10, 7/11

Påmeldingsfrist:10/9-18       

For nærmere opplysninger, kontakt: Navn: Anne S. Pettersen
Telefon 90793446     E-post anne.pettersen@modum.kommune.no