Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har ett familiemedlem eller  en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller  på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums-og gruppesamtaler  får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrig familie. 
Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på  området.             

 

 

  

 

Målsetting pårørendeskolen

- Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.                                                                                     
- Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
- Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hverdan man får kontakt med hjelpeapparatet.
- Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.               

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i  trygge omgivelser. 
Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

 

Hva inneholder kurset

Kurset er lagt opp over 4 samlinger med følgende temaer:

Om demens symptomer, forløp, årsaker og behandling.                                        
Adferdsendringer og personlighetsendringer. 
Hvordan mestre hverdagen—miljøbehandling og kommunikasjon.  
Lover og rettigheter. Fremtidsfullmakt og vergemål.     
Velferdsteknologi/ hjelpemidler.
Erfaringsutveksling og veien videre.

 

Praktiske opplysninger

Sted: Modumheimen— møterom B3.

Første kursdag 12.oktober. 
Varighet fra klokken 18.00-20.30 på følgende datoer:
- 12. oktober
- 19. oktober
- 26. oktober
- 2. november

Påmelding innen 3. oktober 

til demensteam@modum.kommune.no eller via telefon til Hukommelsesteamet

For nærmere opplysninger, ta gjerne kontakt med en av oss i Hukommelsesteamet, telefon 907 08 991