Bestill læringsmateriell

Læremateriell kan bestilles hos VINN, tlf. 76 96 72 00 eller firmapost@vinn.no.

Pris og fakturering

Kunnskapsprøve blir fakturert etter gjeldende sats pr prøvetakning. Behandlingsgebyr er i henhold til kommunens betalingsreglement.

Det koster 400,- kroner å avlegge kunnskapsprøve. Faktura vil bli sendt. 

Vedtaket kan påklages iht. alkohollovens §1-6.
Fylkesmannen er klageinstans.

Avtale tidspunkt for å ta kunnskapsprøven

Ta kontakt med Politisk sekretariat for å avtale tid.
Se kontaktinfo til høyre på siden.