Vedtektene for nye gravplasser i Modum ble vedtatt av kommunestyret 16. april 2024, og er nå godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (faggruppe gravplass).  
Disse er .gjeldende fra juni 2024

 Her er de nye gravplassvedtektene