Aksellastrestriksjoner vei
Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veier i henhold til veilisten for Modum kommune. Veier som får nedsatt akseltrykk vil bli skiltet. Restriksjonene oppheves 10.mai 2020 kl 07.00

Restriksjonene gjelder fra kl 07:00 mandag 23. mars 2020. Dyretransport og nødvendig levering av dyrefor, bergningsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, renovasjonsbiler, septikbiler, elverkets biler som må bistå ved nødvendig feilretting, er unntatt fra restriksjonene.

Teknisk sjef