Kultur og idrett

fotball.pngModum er en aktiv idretts- og kulturkommune, med et mangfold av arenaer, foreninger og tilbud. Kulturtilbudet i kommunen bidrar til å gi innbyggerne gode opplevelser og høy livskvali­tet.

Lag og foreninger har gode rammevilkår gjennom forutsigbare stønadsordninger og praktisk bistand. I tillegg til å legge til rette for et aktivt organisasjonsliv, er det også flere samarbeidsprosjekter for en aktiv fritid gjennom året, slik som Sommergøy, Kul-turen, Søndagens skitur og Månedens poster.
Andre arrangementer/tilbud innen området er Den kulturelle spaserstokken, Senioruniversitetet og Språkkafè i regi av biblioteket.
 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet har konkrete virkemidler for folkehelse.