Kulturminneplanen for Modum kommer nå til poltisk behandling; først i hovedutvalgene, så i formannskapet, før kommunestyret skal vedta den endelig på sitt møte i mai måned.

På pressekonferansen mandag 12.april ble det presisert at planen først og fremst er en kategorisering av bygg og områder vi har i Modum. Alle objektene er delt inn i kategorier, og intensjonen er at kommunen selv i større grad kan behandle byggesøknader som går på endringer av disse.

- Jeg er glad for at vi har kommet så langt at vi nå skal behandle denne politisk. Det er gjort et stort arbeid fra administrasjonens side, og det har vært grundige høringer med oppfølging.  Jeg vil takke alle som har kommet med kommentarer, merknader og rettelser. Det har vært, og er, viktig for å gjøre arbeidet med kulturminnene i kommunene vårt riktigst og best mulig, sier ordfører Sunni Grøndahl Aamodt.

Du ser saksgrennlaget i sak 0010/21 i innkallingen til Hovedutvalget for kultur, idrett og livsglede her. 
Der finner du også følgende dokumener og vedlegg
vedlegg.jpg