Kultur og idrett

Biblioteket i Modum

Modum bibliotek er en del av Midt-Buskerud bibliotek sammen med Sigdal og Krødsherad.

 

Ordinær åpningstid:

Mandag: 11.00-20.00

Tirsdag: 11.00-20.00

Onsdag: 11.00-20.00

Torsdag: 11.00-20.00

Fredag: 11.00-17.00

 

E-post: bibliotek@modum.kommune.no

Telefon: 32 78 94 23

 

Våre arrangement

Følg med på vår arrangementskalender!

Søk i databasen til Modum bibliotek

 

På Meg & Mitt kan du:

Selv administrere dine opplysninger og lån hos oss

Fornye dine lån og reservere titler.

Endre adressen din, bytte e-post eller telefonnummer.

LOGG INN

 

For å låne e-bøker ved biblioteket må du laste ned en app på din enhet fra Apples App-store eller Googles Play-butikk.

1. Last ned appen eBokBib

2. Logg inn med lånernummer og PIN-kode fra biblioteket

3. Finn e-bøker, last ned og les

 

Websøket til Modum bibliotek inneholder en bildebase med 4100 bilder fram til ca. 1959 i Modum.

For å søke i basen stiller du inn søket ved å gå til den mørkeblå rammen til høyre i skjermbildet når du kommer inn på søket vårt.

Der trykker du på den lille pila der det står alle kataloger, tar vekk haken ved alle kataloger, og setter på haken ved fotokatalog.

Nå søker du bare i fotooversikten.

Ønsker du et bilde i råformat for trykking eller til privat bruk, ta kontakt med biblioteket i Vikersund.

Gå til websøket

 

Nå kan du se norsk kort- og dokumentarfilm helt gratis. Hvor du vil, og når du vil.

Logg deg på filmbib.no med et nasjonalt lånekort utstedt av ditt lokale bibliotek.

Få tilgang til en norsk filmkatalog med filmer for alle aldre.

HER

 

Logg inn på Lesekroken.no med passord: modum

Her kan du lese det samme eventyret på flere språk. Du kan bli lest for, eller du kan øve på ord fra eventyrene.

Siden inneholder også digitalt puslespill og tegneprogram for barn.

 

https://www.youtube.com/watch?v=tMBaS8tQ4Qo

 

Fiolinskole

Fiolinskolen er et musikktilbud for barn og unge i Modum kommune. Undervisningen foregår i Vektergården i Voksenopplæringens lokaler i  2. etasje.

Kontaktinfo

Fiolinlærer Henning Jebsen

Telefon: 00 45 21 65 60 14

E-post: henning.jebsen@modum.kommune.no

 

Undervisningstider

Mandag: 15.00-20.30

Tirsdag: 15.00-20.30

Onsdag: 15.30-20.00

Torsdag: 15.30-20.00

Fredag: 15.00-17.45

 

Påmelding skjer løpende hele året og vi kan tilby 30 enkeltleksjoner. En leksjon er på 25 minutter. Muligheter for dobbelttimer etter avtale med lærer.

Pris d.d. er 1.300 kr pr. semester.Det vil være mulighet for instrumentutleie for de som ønsker det.

Påmeldingsskjema. (DOC) (PDF) (ODT)

Fyll ut skjema og send til henning.jebsen@modum.kommune.no eller send/lever utfylt skjema til Modum kommune - servicetorget.

Fritid123

På disse sidene finner du en oversikt over organiserte fritidsaktiviteter i Midtfylket og informasjon om fritidskontaktordningen

Gå til Fritid123

Idrett/idrettsanlegg

Mangfoldet av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og områder for rekreasjon i Modum er stor.

Nye bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er lagt ut på www.idrettsanlegg.no. Nytt søknadsskjema vil bli lagt ut 2. oktober.

Alle som skal søke om spillemidler må ha organisasjonsnummer.

Nye anlegg og anlegg som skal rehabiliteres må være innarbeidet i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet.

Hvis det skal søkes om tilskudd til et nytt anlegg må anlegget først registreres. Ta kontakt med leder for ungdom, idrett og allmenkultur

Bente Lyngholm Røste

Telefon: 32 78 94 27

 

 

Kort opplisting av noen anlegg:

Furumo Idrettspark - friidrettsbane/kunstisbane/svømmehall

Vikersund Hoppsenter - 7 hoppbakker - verdens største hoppbakke

7 fotballbaner - geografisk fordelt, 2 kunstgressbaner

2 idrettshaller

1 bordtennis hall

Skiskytter arena

Lysløyper og turløyper

Lysløype for gående

Vikersund Alpinsenter- flomlyst alpinanlegg

Trimløyper

I Kulturdepartementets anleggsregister finner du mer informasjon og kart over idrettsanleggene.

 

Leie av idrettshaller

Ta kontakt med Hege Bendiksby

Telefon: 32 78 08 11

 

Leie av gymsal

Ta kontakt med skolen

 

Mest brukte:

Skiskytteranlegg

Simostranda skiskytteranlegg

Isanlegg

Furumo kunstisbane

Furumo Curlingbaner

Svømmeanlegg

Furumo Svømmehall

Idrettshaller

Modumhallen

Flying Team Hallen

Fotballanlegg

Åmot stadion, kunstgressbane, gressbane, 7'er baner

Vikersund stadion kunstgressbane, gressbane, 7'er baner

Rolighetsmoen gressbane

Drolsum stadion

Haugfoss stadion

Holemoen gressbane, grusbane

Moløkka stadion

Vestre Spone fotballbane

Bordtennisanlegg

Katfoss bordtennishall

Friidrettsanlegg

Furumo friidrettsstadion

Hoppanlegg

Vikersund Hoppsenter

Lysløyper

Åmot lysløype

Bingen lysløype

Brunes lysløype

Drolsum stadion, skiløype

Simostranda lysløype

Skretteberg lysløype

Alpinanlegg

Sundbyen skibakke

Vikersund Alpinsenter

Skyteanlegg

Døvikfossen skytebane

Flannum skytesenter 100 m og 300 m

Flannum skytesenter lerduebane

Flannum skytesenter pistolbane

Snarum skytterbane 100/300 m

Søndre Modum ungdomsskole 15m innendørs skytebane

 

Modums idrettsråd

Modum Idrettsråd (MIR) består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd.

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.

Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.

Det er idrettsråd i nesten alle kommuner (ca. 370 av 430). Der det ikke er idrettsråd har enten idrettskretsen eller et stort idrettslag - gjerne fleridrettslag – ansvaret for kontakt og samarbeid med kommunene. Idrettskretsene har service- og støtteoppgaver overfor idrettsrådene og skal sørge for at det opprettes idrettsråd i alle kommuner. Idrettskretsene godkjenner også idrettsrådenes lovnorm.

 

Arbeidsområder:

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til "Lokale aktivitetsmidler" (LAM). Dette kan du lese mer om her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/lokale-aktivitetsmidler-lam/

 

Mer info finner du her: http://www.idrett.no

 

 

Kulturskole

Adresse: Rådhusveien 1, 3370 Vikersund

Epost: nils.wichmann@modum.kommune.no / ulla.elisabeth.dahlum@modum.kommune.no

 

Forestilling Isdronningen dans

Forestilling Isdronningen dans

En skole for opplæring og utfoldelse innen kultur for barn og unge

 

Elektroniske skjemaer og informasjon:

Gå til siden for innmelding her         Du finner vår servicerklæring her

Gå til skjema for utmelding her        Les mer om frist for utmelding her 

 

Jubileumskonsert trommer

Jubileumskonsert trommer

 

Elevavgift

Musikkundervisning: 1500 kr. per semester

Danseundervisning: 1750 kr. per semester

Vi sender ut faktura etter at undervisningen har startet opp, to ganger i året.

Søskenmoderasjon: 25% rabatt for søsken. NB! Søskenmoderasjon gjelder kun for et fag per elev.

 

Musikkundervisning

Blåseinstrumenter

- messing (tuba, baryton, kornett, trombone, trompet). Les mer i fagplan for messinginstrumenter her.

- treblås (fløyte, klarinett, saksofon). Les mer i fagplaner for fløyte her, klarinett her og saksofon her.

 

Ensembler

- rockeband (forutsetter litt kunnskaper på et bandinstrument)

- storband

 

Gitar

Klassisk, el-gitar, el-bass, gitarorkester. Les mer i fagplan for gitar her.

 

Keyboard og piano

Les fagplan for piano her.

 

Sang

Sang individuelt og i gruppe. Les fagplan for sang her.

 

Slagverk

Melodisk og rytmisk slagverk. Les fagplan for slagverk her.

 

Skolekorpsene i Modum samarbeider med kulturskolen om musikantenes instrumentopplæring.

Det søkes om plass på samme måten som til en vanlig plass i kulturskolen. Se innmelding elektronisk søknadsskjema her på nettsiden.

Søkeren blir tatt opp i kulturskolen og får eget svarbrev fra kulturskolen med navn på lærer og tid/sted for undervisningen. Undervisningen blir gitt en gang pr. uke individuelt eller i gruppe.

 

Kontaktpersoner for korpsene

 

Tanja T. Grøtterud-Åmot Jente og Guttekorps

Telefon: 456 04 625

E-post: tanja.tyberg.groetterud@gmail.com

 

Lars Wilskow Aanes - Vikersund Junior Musikkorps

Telefon: 481 55 943

E-post: lars@aanes.priv.no

 

Marianne Hovland Pedersen - Stalsberg Skole Musikkorps

E-post: marped2@online.no    

 

Klassisk ballett og barnedans

Jazz/funk

Hiphop

Breakdance

 

Gå til siden for nyheter her!

 

Besøksadresse: Kulturskolen, Rådhusveien, Vikersund

Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund

 

Rektor: Nils H. Wichmann

Telefon: 3278 9420 / 907 77 226

 

Fungerende inspektør: Ulla Elisabeth Dahlum

Telefon: 32 78 94 39

 

Du treffer oss i kulturskolen mandag - torsdag kl. 10.00-13.00.

Lik oss på Facebook! 

Her finner du en presentasjon av lærerne og administrasjonen ved kulturskolen.

Her finner du aktivitetskalenderen for skoleåret 2017/2018

 

Gudrun og Per Mørks stipend for lovende musikkutøvere fra Modum kulturskole

Drømmestipendet

 

Modum kulturskole er kommunekontakt for Den kulturelle skolesekken i Modum.

Kulturvern

Siste nyhet om kulturminner i Modum

 

Riksantikvaren har i desember 2010 fredet Korketrekkeren i Åmot.

Riksantikvaren lanserte 7. desember 2009 et nytt nettsted med oversikt over fredete bygninger, arkeologiske funn og kirker i Norge.  Alle kan gå inn på  www.kulturminnesok.no og finne fram til kulturminner i sin kommune – og i resten av landet. I Modum kommune er det registrert 111 ulike kulturminner i databasen.

 

Om Kulturminnesøk

Finnes det en gravhaug nær mitt hus? Ligger det gjemt et skipsvrak utenfor kysten? Hvor mange stavkirker har vi i Norge? Spørsmål som dette vil du finne svar på i Kulturminnesøk, som inneholder kart, bilder, filmer og informasjon om kulturminner.

 

Har du spørsmål ang kulturminner kan du henvende deg til kultursjef

Per Aimar Carlsen

Telefon: 32 78 94 22

 

Kulturminner er alt som får oss til å minnes noe i nær eller fjern fortid. Det vil si at det som vi opplever som kulturminner strekker seg fra spor etter de tidligste menneskers liv og levnet frem til vår egen samtid.

I videste forstand kan kulturminner være muntlige, skriftlige eller materielle overlevninger fra de tidligste tider til vår egen samtid. Det som er nytt i dag blir gammelt i morgen.

Kulturminnevernets oppgave er å ta vare på et utvalg av disse fordi vi har behov for dem i fremtiden.

Dersom en privatperson kommer over et kulturminne på eiendommen sin, så er det Staten som dekker kostnadene til de undersøkelsene som eventuelt er nødvendig for å dokumentere funnet. Det er altså ikke slik at grunneieren må betale.  Se artkkel fra NRK Sogn og fjordande

 

Noen kulturminner i Modum kommune

 

 

Kulturminner er blandtannet 

Synlige fornminner fra forhistorisk tid som gravminner, gårdsanlegg, boplasser, helleristninger og bautasteiner. I tillegg gjemmer jorden mange fornminner som bare kan registreres ved utgravning.

Middelalder byggverk som kirker, kirkegårder, klosteranlegg, festningsverk, by- og gårdsbebyggelse og ruiner. Med middelalder byggverk mener vi bygninger og anlegg fra før 1537.

Nærmere 3000 bygg og anlegg i Norge som er fredet etter kulturminneloven.

Kirker som er eldre enn 100 år. Nærmere 5000 bygninger og anlegg på landets friluftsmuseer.

Bygninger i statens eie som prestegårder, fyrstasjoner, tollboder etc, samt bygninger knyttet til helse og utdannelse, Forsvaret og Norges Statsbaner.

Et stort antall bevaringsverdige bygninger og anlegg frem til vår tid. Blant disse tekniske og industrielle kulturminner som fabrikker, kraftstasjoner, broer og veier.

 

Hvorfor skal vi ta vare på kulturminner?

Tenk deg at hjemstedet ditt ikke hadde hatt noen synlige og håndfaste minner etter alle generasjoner mennesker som har bodd der før deg.

Tenk deg en reise lang kysten, på vannveiene og på kryss og tvers mellom dalfører og landsdeler der alle minner etter dine forgjengere var fjernet.

Tenk deg at alt du så rundt deg av spor etter mennesker var nytt og laget i din tid.

En umulig og helt absurd tanke vil de fleste mene. Men det er engang slik at kulturminnene vil forsvinne fortere enn vi aner hvis ingen ser verdien og nytten av verne den rike og mangfoldige skatten som våre forgjengere har etterlatt oss, og gitt oss ansvaret for.

Kunnskap er begynnelsen på all selvforståelse. Den er nødvendig for å forstå hvem vi er og hvilken sammenheng vi lever i. Kunnskap om fortiden skaper følelser som vi trenger for å leve våre liv. Vi kan ikke gjøre noe med fortiden, annet enn å lære av den og forberede oss på fremtiden.

Brudd på kulturminneloven kan straffes med bøter eller fengsel, og hvis du vil anmelde et lovbrudd, tar du kontakt med lensmannen i Modum.

All byggesaksbehandling må ta hensyn til Kulturminneloven. Det gjelder alle saker fra den enkelte byggesøknad, reguleringsplan, kommuneplan til fylkesplan.

Dersom du ønsker å påvirke hvordan din kommune tar vare på kulturminneverdiene gjennom kommuneplaner, er plan- og bygningsloven (PBL) ditt viktigste virkemiddel. I følge denne loven er kommunen pliktig til å gjøre kjent på et tidlig tidspunkt de mest aktuelle spørsmål i kommuneplanarbeidet for å skape offentlig debatt.

 

Men din innsats for å bevare kulturminner kan bli langt mer enn bare å være vaktbikkje. Du kan være en pådriver for at kommunen registrerer kulturminnene og informerer om hvor de befinner seg og hva de er. Les lokalhistorie, oppsøk museene, snakk med folk som har noe å fortelle, og se deg rundt. Ta kontakt med andre som har samme interesse. Mange lokale foreninger og organisasjoner jobber med kulturminnevern. De store organisasjonene har også lokallag i de aller fleste fylkene.

 

Eksempler på kulturminner i Modum

Det store helleristningsfeltet på Geithus er et veideristningsfelt med i alt 30 figurer. Helleristningsfeltet ligger i Geithus ved avkjøringen fra riksvei 35 merket Geithus S.

Ristningene er fra en tid da havet sto ca. 40 meter høyere enn nå. Alle figurene ligger langs Drammenselven eller på holmene ute i elva og er om lag 6000 år gamle og tyder på tidlig bosetting i bygda. Noen er neddemt ved reguleringer i elva ved Gravfoss.

 

http://modum.custompublish.com/getfile.php/755619.1254.dsrvbcdrrp/ristninger.jpg

 

Heggen kirke er soknets hovedkirke, og den eldste som fremdeles er i bruk i bygda. Middelalderkirke fra første del av 1200-tallet, opprinnelig bygget i romansk stil. Den ble utvidet til korskirke i 1697 og fikk nytt korparti i 1832 og ble utvidet mot vest i 1878.

Altertavlen er fra 1698 og prekestolen fra 1702. De malte bildene i altertavlen er fra ca. 1840. Eldste norske kopi av Leonardo Da Vincis nattverdsbilde. Takmalerier fra 1840 ved Jørgen Erichsen.

Kirken ble restaurert i 1928 av Domenico Erdmann. Orgel fra 1890 av A.Nilsen. Restaurert i 1996. Glassmalerier i koret fra 1948 ved Emanuel Vigeland.

 

http://modum.custompublish.com/getfile.php/756807.1254.ywpbfysfvf/Heggen2%26nbsp%3B009_200x150.jpg

Ønsker du mer kunnskap om kirkene, gå til hjemmesiden for kirkene i Modum.

 

Heggen og Åmot kirker er veikirker sommerstid.

Heggen er åpen tir-lør kl. 13.00-17.00, søn kl. 12.00-15.00.

Åmot åpen alle dager kl. 11.00-17.00

 

Bergjø helgsle eller «delinga i Geithus» Tømmerlenser og Bergsjø hengsle ved Delinga i Geithus. Trykk på bilde for stor versjon

På 1800-tallet var Drammen Norges største eksporthavn for trelast og elven var transportveien til byen.

«Drammenselvens Fellesfløtning» ble stiftet i 1807, og hengslet i Bergsjø anlagt samme året. Tømmermengden i den nedre delen av elven var blitt så stor at fløtingen måtte reguleres også lenger oppe i vassdraget.

Det var tømmerfløting i Drammensvassdraget alt i middelalderen. På 1500-tallet begynte en å bygge vannsager, «oppgangssager», ved fossene. I løpet av vel 100 år fikk skogsdriften et voldsomt oppsving.

I 1680-åra lå det 105 sager fra Drammen til Ringerike. På Ringerike var det hele 43, Modum hadde 21 sager, de største i Kongsfossen på Åmot og i Geithusfossen og Dyrgrav. Mindre sager var det blant annet i Spone- og Sønstebybekken.

Fra Ringerike seilte de trelast over Tyrifjorden og slapp den i Vikefossen. Tømmeret fulgte elva videre, mens planker og bord blei tatt opp i Vassbunn og hestekjørt til Døvika i Åmot og fløtt videre på elva.

Alle karene på delinga oppstilt til ære for fotografen. Trykk på bilde for stor versjonFra slutten av 1830-åra var det en dampbåt som sto for trekkingen over fjorden.

Bergsjø-hengslet blei utvidet flere ganger, og til sist var det lenser og grimefester fra Askim-vika og Hervik-landet i Tyrifjorden og ned til Gravfoss.

Ellers på Modum hadde en hengsler i Henåa, i Bøensstøa i Snarumselva og Varhushengslet og Strandhengslet i Simoa.

Randsfjordbanen (1868) gjorde slutt på fløtingen av planker og bord. Men nå vokste treforedlingsindustrien fram, så fløtingen av tømmer økte i hele perioden fra 1870-åra til ca 1920.

Bergsjøhengslet blei bygd ut til delingshengsle i 1898. Fra da av ble hver stokk sortert etter tømmermerke til hver enkel bedrift.

Karene på flåten, Delinga ved Geithus. Klikk på bilde for stor versjonTømmeret til Drammenselven, Katfos, Embretsfos, Kongssagene, Skotselv og Hellefoss ble ferdigsortert i Bergsjø og delvis lagret der i sopper til fabrikken hadde brukt for det.Sorteringshengslet, ”Delinga” var et system av lenser, løer, sorteringsbruer og dopper. Det var en bro på hver side av elva. På ”Bondebrua” på østsida jobba ”kara fra Østsida”. De hadde hvilebu ved Sjursebekken. På vestsida ”holdt geitusinga tel”, med hvilebu på Bualandet.

Fra århundreskiftet til rundt 1950 var den store tida for ”Delinga”. Det kunne være bortimot 50 mann som ”ærba på ælva” om sommeren.

Alt i 20 – åra økte tømmertransporten med jernbane, og på 1950 – tallet tok biltransporten mer og mer over. I 1969 blei fløtinga i Drammensvassdraget lagt ned. Da hadde tømmertrafikken på elva vart i mer enn 500 år.

Se bildeserie fra delinga, Geithus

Kulturell spaserstokk

Kulturhus og kino

Kulturhusleder: Øyvind Christensen      

Telefon: 32 78 94 25 

E-post: christensen@modum.kommune.no

Kontortid: 08.00 - 15.30

Besøksadresse: Kulturhuset 2. etasje

 

På nettsidene til Kulturhuset og kino er det mulig å kjøpe billetter og printe de ut hjemme, du kan også bestemme hvor i salen du vil sitte.

Nettsiden til kulturhus og kino finner du her: http://www.modum.kulturhus.no

 

Det kan også kjøpes billetter i Modum bibliotek - Vikersund, i bibliotekets åpningstid.

Telefon Modum bibliotek: 32 78 94 23

Bestilte billetter må hentes innen 14 dager etter bestilling.

Gavekort som gjelder for Modum kulturhus og Modum kino selges nå kun på kulturhusets nettside

Kino har normalt visninger på onsdager og søndager.

Oversikt over arrangement og forestillinger finner du her

Veibeskrivelser til kulturhuset finner du her

Før de fleste kulturarrangementer i regi av Modum Kulturhus er det Kulturkafé. Kultur kaféen åpner en time før annonsert forestillingsstart, og er åpen i pauser.

 

Modum kulturhus ble offisielt åpnet 1 desember 1991. Modum bibliotek holder til i kulturhuset, det samme gjør Modum kino som har visninger på onsdager og søndager. Modum kulturskole ligger i tilknytning til Modum kulturhus i eget bygg. Kulturkontoret holder også til i kulturhuset.

Nettsiden til kulturhus og kino finner du her: http://www.modum.kulturhus.no/

 

Modum kulturhus har siden starten hatt besøk av mange lokale og nasjonale artister. På veggene rundt i huset finner du plakater fra mange av forestillingene. Du vil også finne ”Fjeld-veggen” som er en hyllest til Jonas Fjeld, som er den artisten som har gjestet kulturhuset flest ganger.

Modum kulturhus er også et av Riksteatret spillesteder, noe vi er veldig stolte av. Det lokale kulturlivet benytter også kulturhuset mye, som for eksempel revyer, nyttårskonsert, juleoppsetninger og enkeltkonserter.

Det er to saler i kulturhuset, konserter og kino er som regel i Storsalen. Det er en fast leietagere i kulturhuset, Modum Janitsjar. Modum kulturhus benyttes også mye til møter. I desember 2008 ble det montert helt nytt amfi med nye stoler i storsalen. Amfiet er teleskopisk, det kan skyves helt eller delvis inn for arrangementer hvor det er nødvendig. Modum kulturskole har også danseundervisning i småsalen.

 

   http://modum.custompublish.com/getfile.php/830637.1254.ayqyeqqbye/sm%C3%A5sal+u+form+web.jpg

 

Navn/Tittel

Øyvind Christensen | Leder kulturhus og kino

Tom Grønvold | Kinomaskinist

Bård Åmotsbakken | Scene/Tekniker

Simen Åmotsbakken | Kulturhusbetjent

Kari Bønsnes Moen | Kulturhusbetjent

Andre Hoff | Kulturhusbetjent/Tekniker/Kinomaskinist

 

Utleie Modum kulturhus

For avtale om leie og priser ta kontakt med 

Øyvind Christensen

Telefon: 32 78 94 25

 

Utstyr man kan leie til bruk i kulturhuset:

Lyd og lys med eller uten tekniker

Flygel (kun storsal)

Flippover

Talestol

Prosjektor (Pc må ha følgende utganger: småsal: VGA, Storsal: Kun HDMI)

 

Du finner tekniske spesifikasjoner her.

Modum Kino har primært visninger på onsdager og søndager, men også andre dager i forbindelse mer premierer og lignende er det visninger.

Oversikt over kinoprogrammet finner du her.

Benytt http://www.modum.kulturhus.no/ til kjøp av billetter.

 

Åpningstider billettsalg: Billettsalg i Modum biblioteks åpningstid (Vikersund). Billetter selges også i forkant av alle kinoforestillinger (30 min. før)

 

På kulturhus og kino sin egen nettside er det mulig å kjøpe billetter og printe de ut hjemme, du kan også bestemme hvor i salen du vil sitte.

Nettsiden til kulturhus og kino finner du her: http://www.modum.kulturhus.no/ 

Billettbestilling telefon: 32 78 87 88

Bestilte billetter må hentes innen 14 dager etter bestilling.

 

Priser:

Voksen: 90,- (fra 15år)

Barn: 70,-

Honnør: 80,-

3D: 100,- (gjelder alle)

 

Ledsagerordningen aksepteres på kino.

Før de fleste kulturarrangementer i regi av Modum Kulturhus er det Kulturkafé. Kultur kaféen åpner en time før annonsert forestillingsstart, og er åpen i pauser.

Lag og foreninger

Oversikt over lag og foreninger i Modum, oppdatert juli 2017.

Er det feil i oversikten, meld fra til leder for ungdom, idrett og allemenkultur.

 

Bente Lyngholm Røste

Telefon: 32 78 94 27

E-post: bente.roste@modum.kommune.no

Modumhallen

 

 
 

Modumhallen

 

Adressen: Jellumveien, 3340 Åmot

Finn veien til Modumhallen

 

Henvendelse ang Modumhallen skjer til driftsleder Furumo svømmehall/Modumhallen

Hege Bendiksby

Telefon: 958 17 478

E-post: hege.bendiksby@modum.kommune.no

Søk i Modums bildebase

Websøket til Modum bibliotek inneholder en bildebase med 4100 bilder fram til ca. 1959 i Modum.
For å søke i basen stiller du inn søket ved å gå til den mørkeblå rammen til høyre i skjermbildet når du kommer inn på søket vårt.
Der trykker du på den lille pila der det står alle kataloger, tar vekk haken ved alle kataloger, og setter på haken ved fotokatalog.
Nå søker du bare i fotooversikten.

Trenger du et bilde i råformat?
Vi trenger da å vite bildets registreringsnummer.
Slik gjør du: Hold musepekeren over bildet og les av bildets nummer. Ta så kontakt med biblioteksjef Elin Mariboe Hovde , så får du tilsendt råformatet.

Til bildebasen

Sommergøy

 

sommergoylogo.jpg

 

Sommergøy er Modum kommunes ferieaktiviteter for barn fra 2. klasse til og med 7. klasse.

 

Uke 26: 26 juni – 30 juli.

Uke 27:   3 juli – 7 juli.

 

DELTAGERAVGIFT: 1500 KR.

 

Dekker alle turer og aktiviteter. Deltagerne må selv ha med mat og drikke.

Det er et variert dagsopplegg mandag til fredag fra klokken 08:00 – 16:00

Ungdomshuset i Åmot er frammøtested alle dager.

Det er 40 plasser per uke. Blir det flere påmeldte enn det, fordeles plassene ved loddtrekning. Bekreftelse på at du har fått plass og nærmere opplysninger sendes ut kort tid etter påmeldingsfristen.

 

Gå til skjema her

 

Dersom det er spesielle forhold som må tas hensyn til (sykdom, allergier, matintoleranse, behov for ekstra oppfølgning e.l.) ta kontakt med ungdomsleder

 

Silje Abelsen

Telefon: 92 84 24 76 / 32 77 83 83

E-post: Silje.skarer.abelsen@modum.kommune.no

 

PÅMELDINGEN ER BINDENDE

Utekontakten

Utekontakten i Modum

 

Besøksadresse: Ungdomshuset, Jellumveien,  3340 Åmot

 

Utekontakter:  

Nils Inge Moen

Telefon: 901 00 656

E-post: NilsInge.moen@modum.kommune.no

 

Nina Borgersen Zapffe

Telefon: 917 34 815

E-post: NinaBorgersen.Zapffe@modum.kommune.no

 

Kontortider:      

Torsdager: 13.30 - 15.00

Fredager: 12.00 - 14.00

UKM-ung kultur møtes

Usikker på hva UKM er eller hva du kan delta med?

UKM (Ung Kultur Møtes) er mange små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen

Alle ungdommer under 20 år kan delta på UKM.

Du kan delta med ALT!

Har du tatt et bilde du synes er skikkelig kult? Meld deg på!

Har du skrevet en tekst, et dikt eller annen litteratur du er stolt av? Meld deg på!

Vil du være med å styre UKM sin nettside, være med å arrangere selve UKM eller vise frem din dans, band eller sang på en scene? Meld deg på!

UKM er ingen typisk konsert hvis du trodde det; på UKM kan man delta med alle kulturuttrykk! Man kan også delta bak scenen, i nettredaksjonen eller som arrangør.

 

Ta kontakt med

Silje Abelsen på ungdomshuset hvis det er noe du lurer på.

Telefon: 92 84 24 76

 

Meld deg på!

Mer informasjon 

Facebook

Ungdomshuset

Adressen: Jellumveien 3, 3340 Åmot.

Ungdomshuset i Åmot er et gratis og rusfritt tilbud til ungdom som bor eller går på skole i Modum.

Aldersgrensen er fra 8. klasse til 18 år.

 

Ungdomsleder:

Silje Skårer Abelsen

Telefon: 32 77 83 83 / 928 42 476

E-post: Silje.Skarer.Abelsen@modum.kommune.no

Kontortid: tirsdager og torsdager fra 08.00 - 15.00.

 

Ungdomshusets åpningstider:

Mandag: 17:30 - 22:00

Onsdag: 17:30 - 22:00

Fredag: 18:00 - 23:00

 

Facebook: Ungdomshuset i Åmot

Instagram: Ungdomshuset i Åmot