Kreftkoordinator

Lars Kristian portrett.jpgKreftkoordinator Lars-Kristian Bekken
Telefon: 409 09 790 
Mailadr.: lars.kristian.bekken@modum.kommune.no
Besøksadresse
: Frydenberg 22, 3370 Vikersund

Kreftkoordinator har kontor ved kommunens rehabiliteringssenter Frydenberg og er tilgjengelig hver tirsdag og onsdag fra kl.08 - 16, og hver torsdag fra kl.12.30 - 1600.

Tilbud om kreftkoordinator er et lavterskeltilbud til deg som er rammet av kreft, og til dere som har familie som er rammet av kreft.
Tjenesten er gratis, og det er ikke behov for å søke for å få et tilbud.
 

Kreftkoordinator kan tilby

  • Støttesamtaler med pasienter eller pårørende
  • Samtaler til barn og ungdom der mor eller far har fått kreft
  • Gi råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering eller ved livets slutt
  • Informasjon om relevante tjenester fra kommunen og gi orientering om hva som finnes av aktuelle frivillige tilbud og andre ikke-kommunale tilbud
  • Bidra til at pasienter og pårørende får et koordinert tilbud
  • Være med på å arrangere regelmessige møtepunkt for pasienter og pårørende
  • Jobbe for å forbedre kreftomsorgen i Modum og bidra til utvikling av rutiner / systemer på tvers av etatene


Cafe & Le
Dette er uformelle samlinger for personer med kreft og deres pårørende. Samlingene vil bli avholdt på Frydenberg rehabiliteringssenter den første tirsdagen i måneden. Samlingene er gratis og det er ingen påmelding.  Arrangører er ressurssykepleierne i Modum kommune.
cafe.JPG