Modum kommune setter nå inn et kraftig offensiv for å gjøre de rundt 10 000 brevene som årlig sendes ut til våre innbyggerne mindre byråkratiske og lettere forståeligere.

Det er nylig igangsatt et klarspråk-prosjekt der målet er å bevisstgjøre og skolere 150-200 kommunalt ansatte i å skrive vedtak, brev og saksdokumenter som er enkle å forstå .
Målet er at mottakerne lett skal skjønne mål og mening med det som skrives, og dermed å unngå frustrasjon og spørsmål.
I klarspråk-prosjektet skal de som benytter skriftspråk som virkemiddel ta et e-læringskurs, samt sette seg inn i kommunens egen språkmal. Når dette er gjennomført får de en spesialdesignet penn som kun blir delt ut til dette formålet.

- Det viktigste virkemiddelet er å løfte det vi egentlig ønsker å formidle fremst i brev og formularer, og av-byråkratisere tekst slik at mottakerne ikke skal være i tvil om hva som er besluttet eller hva vi ønsker å formidle. I tillegg er det viktig at vi henvender oss i du-form til våre innbyggere. Det siste vi ønsker, både i og utenfor brev, er en ovenfra og ned-holdning, eller at vi bruker et fagspråk som er vanskelig å forstå, sier kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland.
Han skal også bidra til at mange av kommunens faste brevmaler blir gjort om til å få et bedre, lettere og klarere språk.

Klarspråk-prosjektet avsluttes til våren. Da skal kommunen tilby innbyggerne muligheten til å levere tilbake brev der de ikke forstår innholdet. 
- Dette for å sette press på oss selv, og ikke minst for å få en indikasjon på om tiltakene har hjulpet, sier Kopland.
Datoer for dette tilbudet vil bli offentliggjort senere, litt avhengig av klarspråk-prosjektets fremdrift.

språk.jpg
Veronica Reistad fra Saksbehanderenheten (t.v.) og Reidar Jakobsen  fra Byggesaksavdelingen (t.h.) har allerede tatt utfordringen i arbeidet med å forbedre skriftspråket. Rådmann Aud Norunn Strand er glad for fokuset på et mer innbyggervenlig språk. 
Kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland (foran) administrerer prosjektet. 
Foto: Boel  Kristin Støvern, Bygdeposten