Koordinerende enhet i Modum kommune

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. De har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Enheten er lagt til tildelingskontoret i kommunen. Alle henvendelser i forhold til individuell plan og koordinator rettes hit.

Kontaktinfo:
Tildelingskontoret; Telefon  90 28 71 40 (alle hverdager mellom kl. 09-11)
Systemkoordinator Hilde K. Glesne: Telefon 32 77 83 62.

Mer informasjon om koordinerende enhet.
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator/seksjon?Tittel=koordinerende-enhet-for-habilitering-2503