Kontakt oss

Modum kommune, Servicetorget. Boks 38, 3371 Vikersund

Besøksadresse rådhuset: Rådhusveien 1

Telefon sentralbord: 32 78 93 00
 Faks: 32 78 94 11
 E-post for spørsmål: servicetorg@modum.kommune.no 
 E-post som krever saksbehandling: post@modum.kommune.no

 
 

Rådmannens ledergruppe

Aud Norunn Strand.JPG

 

Aud Norunn Strand
Rådmann
915 11 049
aud.norunn.strand@modum.kommune.no

 

 

 

 

Anne-Bjørg Aspheim.jpg

 

Anne-Bjørg Aspheim
Leder Sentraladministrasjon
922 63 757
anne-bjorg.aspheim@modum.kommune.no

 erla sverdrup.jpg

 

Erla Sverdrup
Personalsjef
906 95 106
erla.sverdrup@modum.kommune.no

 

 

 

 

gro øverby.jpg

 

Gro Øverby
Økonomisjef
992 33 798
gro.overby@modum.kommune.no

 

 

 

 

Per Aimar Carlsen_lite.jpg

 

Per Aimar Carlsen
Kultursjef
913 15 795
per.aimar.carlsen@modum.kommune.no

 

 

 

 

Harald Silseth_lite.jpg

 

Harald Silseth
Teknisk sjef
975 45 756
harald.silseth@modum.kommune.no

 

 

 

 

Eskil Dahl Rotherud .JPG

 

Eskil Dahlk Rotherud
Undervisningssjef
411 01 594
eskil.dahl.rotherud@modum.kommune.no

 

 

 

 

 

nanna nordhagen.jpg

 

Nanna Nordhagen
Helse og sosialsjef
480 33 970
nanna.nordhagen@modum.kommune.no

Servicetorget

Åpningstid Modum rådhus og sentralbord 32 78 93 00 er:

Mandag - fredag kl. 08:30 - 15:30.
 
I skolens sommerferie er åpningstiden kl. 08:30 - 15:00.
Påsken mandag - tirsdag kl. 08:30 - 15:30 og onsdag kl. 08:30 - 12:00.
Stengt jul- og nyttårsaften, romjula kl. 08:30 - 14:00.
 

helle skuterud.jpg

 

Helle Skuterud
Leder Servicetorget
994 89 408
helle.skuterud@modum.kommune.no 

 

 

Vi ønsker alle velkommen innom - du kan komme når du selv ønsker, eller du kan ringe og gjøre en avtale. Bruk gjerne våre nye nettsider, men vi ønsker også  kontakt med innbyggerne ansikt til ansikt!

Servicetorget har følgende tjenestetilbud:

 • Gi informasjon, råd og veiledning om kommunale tjenester.
 • Vi kan henvise deg til rette vedkommende
 • Gi deg søknadsskjemaer for kommunale tjenester
 • Opplyninger om kommunale vedtekter/forskrifter
 • Skaffe saksdokumenter til politiske møter
 • Informasjon om og skjema andre offentlige instanser, f.eks Skatteetaten ved likningskontor og folkeregister
 • Prøveflasker og skjema for private drikkevannsprøver
 • Bevitne "rett kopi"
 • Informere om turkart og forslag
 • Ansvar for gjennomføring av NRK sin årlige TV-aksjon.
 • Medansvar for kommunal informasjon og kommunens nettsider

Personalavdeling

Mailadresse: personal@modum.kommune.no
Besøksadresse: 7 etg. Rådhuset

 

Erla Sverdrup
Personalsjef
906 95 106
erla.sverdrup@modum.kommune.no
 

Linn Thon
Personalrådgiver
32 78 93 07
linn.thon@modum.kommune.no

 

Marte Buxrud
Personalkonsulent
32 78 93 64
marte.buxrud@modum.kommune.no

 

 

 

Kommunikasjonsrådgiver

Eivind Kopland
Eivind Kopland
Kommunikasjonsrådgiver
922 66 618
eivind.kopland@modum.kommune.no

Økonomiavdeling

Modum kommune, Økonomiavdelingen. Boks 38, 3371 Vikersund
Tlf: Sentralbord: 32 78 93 00
E-post: kommunekassen@modum.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, 6. etasje.

Gro Øverby.jpg

Gro Øverby
Økonomisjef
992 33 798
gro.overby@modum.kommune.no

 

 

 

Eventuelle henvendelser rettes til:

Økonomiavdeling

Emne:
E-post adresse:
Tlf. nr.:
Skatt
32 78 93 33
Innfordring kommunale krav
32 78 93 27
Skatteoppkreveren  skatteoppkreveren@modum.kommune.no 32 78 93 20
Regnskap
32 78 93 22
Lønn
911 43 132
 
Generelle henvendelser
32 78 93 20
Fakturaavdeling
32 78 94 15
Fakturamottak
32 78 93 22

 

Økonomiavdelingen ivaretar kommunens oppgaver i tilknytning til skatteoppkreving og  innfordring av kommunale krav.
Videre har avdelingen ansvar knyttet til kommunens budsjett, lønn og regnskap.

Innkjøpsansvarlig

Håvard Johansen - innkjøpsansvarlig.jpg
 

Håvard Johansen
Innkjøpsansvarlig
Direkte: 32 78 93 14 Mobil: 418 13 245
havard.johansen@modum.kommune.no