Tips fra kommunikasjonsrådgiver

Tips, ideer og innspill fra kommunikasjonsrådgiver

Ordførerbesøk
Ordfører har bedt meg formidle at han ønsker å komme mer ut i virksomhetene. Enten på ordinært besøk, eller som gjest når det måtte foregå noe. Send gjerne invitasjon til ordforer@modum.kommune.no hvis dere vil benytte dere av dette.
Send gjerne kopi til kommunikasjonsrådgiver:  eivind.kopland@modum.kommune.no
Ordfører presiserer at avtaleboken er rimelig full, og at han ikke lover tilstedeværelse.
Men uansett vil han gjerne ha beskjed.

Trykte annonser
Vi har en egen annonsemal vi skal følge når vi annonser i media
(dette gjelder jo i de fleste tilfelle Bygdeposten). Den finner dere på ansattportalen. https://www.modum.kommune.no/designmanual.314955.no.html
Annonseproduksjonen, som ligger i Tønsberg, har fått malen tilsendt flere ganger, men klarer likevel ikke alltid å overholde den.
Vi kan ikke forvente at dere kan retningslinjene ut og inn. Men; før dere trykker «Godkjenn» på korrektur, pass på at skrift/titler ikke går inn i logoer. Det ser helt fryktelig ut hvis så skjer J
Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis dere er usikre.

Power Point-presentasjoner
Supert hvis dere bruker malen med vår egen grafiske profil. Den ligger to steder på ansattportalen, blant annet under Kommunikasjon
Det er fritt fram for å bruke ordinære hvite ark inne i presentasjoner, men forsiden bør være med vår egen profil.
Vær obs på følgende:
1. Ved å trekke i gardinen under «Nytt lysbilde», finner dere flere alternativer til forsidebilder
2. La aldri tekst, bilder eller tabeller gå over/overskygge logoer eller bølger.
3. Bruk alltid få ord og stor skrift i en presentasjon, slik at du er helt sikker på at alle kan se hva som står der. Bilder/illustrasjoner er ofte bedre enn tekst.

Synliggjøring
Det er viktig at vi synliggjør alt det gode arbeidet som skjer i kommunen vår. Her må alle virksomhetene bidra. Send tekst og bilde med hverdagsglimt til kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland.  Det holder med korte tekster og mobilbilder.
Da vurderes om dette passer best for ansattportalen, hjemmesiden, Facebook-siden vår, eller kanskje tips til media.
Send gjerne også referater etter møter osv. til kommunikasjonsrådgiver: eivind.kopland@modum.kommune.no

Facebook-profilering
Vi har snart 11 000 som følger oss på Facebook, og er blant landets mest besøkte og brukte. Dette vi utnytte.  Det ligger her muligheter for å opparbeide og vedlikeholde godt omdømme, både for kommunen og den enkelte virksomhet.
Husk at ved et godt omdømme, er det også lettere å tale en litt mer kinkig sak.
Det skjer garantert daglig ting i våre virksomheter andre bør få vite om, eventuelt vil ha glede av å høre om.
Gladsaker, gode prestasjoner, aha-opplevelser, annerledes måter å gjøre ting på, det hadde du ikke trodd, koselige bilder, hverdagsbilder !, osv., osv.

Når media ringer
Kommunikasjonsrådgiver bidrar gjerne hvis der kommer opp i vanskelige saker overfor media
- når du blir svar skyldig når media ringer
- når du frykter at en sak skal komme ut i media
- når du ikke vet hvordan du skal forholde deg overfor media
- eller du rett og slett ønsker å få hjelp til å gjøre ting kjent i media.
Første bud; ikke svar på direkten hvis du er usikker.
Og be om å få lese egne sitater hvis du er usikker på om du blir riktig gjengitt.

Konvolutter
Konvolutter med Modum kommunes riktige logo er lagret i kjelleren på rådhuset, og kan hentes ved henvendelse  Servicetorget.


Språkmal
Til dere som ikke måtte være klar over det; Modum kommune  språkmal ligger lett tilgjengelig på ansattportalen  https://www.modum.kommune.no/spraakmal.369698.no.html

Denne bør leses grundig av de som skriver brev eller saker på vegne av Modum kommune.
Kommunikasjonsrådgiver jobber også med å omforme faste utgående brev (som ligger i ESA) til et mer forståelig norsk.
Når arbeidet er fullført, vil vi gå ut med et tilbud til innbyggerne om å levere tilbake brev de ikke forstår innholdet i, slik at vi må utforme et nytt.

Skiltmal
Til dere som vurderer å skilte egne bygg osv.;  de siste sidene i vår grafiske profil er en skiltmal - både på små og store skilt. Denne er brukt blant annet på nye Modumheimen, og følges.

Epost-signatur
Det er laget et fast signaturoppsett på epost-signatur. På den måten får vi alle en lik skrift, farge og størrelse når vi svarer på e-post. Ikke lag egne varianter med skrifttyper, farger osv
Oppsett for e-post finner du under «Kommunikasjon» på ansattportalen.  Hjelp nyansatte med dette.

Brosjyrer
Ønsker dere å lage brosjyrer, finnes en egen mal for dette. Det er da bare å sette inn tekst og bilder. Da kommer brosjyren automatisk med Modum kommune-profil.
Du finner den under Maler på ansattportalen
https://www.modum.kommune.no/?cat=178984

Messetelt, rollups, seil
Vi har kjøpt inn messetelt, rollups og seil til benyttelse ved møter, stands og samlinger.
Rollups i flere varianter kan du låne fra Servicetorget.
Messetelt og seil får dere låne ved å kontakte kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland
Flott hvis vi profilerer kommunen når det er mulig.

Foredrag
Invitere gjerne kommunikasjonsrådgiver til allmøter og lignende. Hvis ønskelig kan jeg prate om temaer som ligger under faget (holder også en del kurs i rådhuset). 
Har mange år bak meg i media, og mener å ha en god del å bidra med på mediehåndtering.

Visittkort
Caspersens Trykkeri har malen til disse. Kontakt dem på 32787188, og de trykker raskt. Det er en stor fordel hvis dere samler sammen flere som skal ha fra virksomhet/etat. Da blir det billigere.

Hjemmeside og ansattportal
Sørg for at alle ansatte kjenner til dette: På hjemmesiden vår er det en knapp øverst til høyre; «For ansatte». Trykker du der, kommer du uten ytterligere pålogging til ansattportalen.
Hvis du er på ansattportalen trykker du på knappen «Til internett» for å komme til vår ordinære hjemmeside.
På hjemmesiden er knappene blå.  På ansattportalen er knappene beige.

I nyhetsfeltet på ansattportalen blir det lagt ut driftsmeldinger fra IT-avdelingen om blant annet uregelmessigheter våra datasystemer.
Vi vil gjerne at alle er innom ansattportalen med jevne mellomrom.
Der blir alle felles beskjeder og intern informasjon lagt ut.

Med vennlig hilsen

Eivind Kopland
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 92266618