Kommunikasjon

Språket vårt (språkmal og flere hjelpemidler til et bedre språk)

Her kan du se se Modum kommunes språkmal. Språkmal+Modum+kommune.pdfTrykk her
Her kommer du til språkrådets ordliste. Trykk her
Sjekk om du skriver for tungt ved å ta LIKS-testen. Trykk her
Huskeliste før vi sender brev eller tekster. Trykk her (DOC) (PDF) (ODT)
Slik skriver du bedre saksdokumenter. Trykk her (DOC) (PDF) (ODT)

 

Slik skriver du bedre saksdokumenter

Planlegg først – skriv etterpå
Lag en disposisjon FØR du begynner å skrive.
Tenk etter hva du skal ha med i dokumentet av hva som er relevant for saken av:
- bakgrunn
- saksopplysninger
- vurdering(er)
for akkurat den saken du skriver..

Tips til fremgangsmåte :
1 Noter stikkord (på et Word-dokument eller på et ark) på alt du vil ha med i saken
2  Skriv B, S eller V ved hver av dem (bakgrunn, saksopplysninger og vurderinger).  
3  Nummerer stikkordene innenfor hver gruppe etter viktighet og naturlig progresjon

På denne måten får du «ryddet hodet»
Da kan du skrive inn saken raskere- og ikke minst bedre – enn du aner.

Gjør saken oversiktlig
Bruk effekter som:
- mellomtitler
- avsnitt med luft til neste linje
- linjeskift (altså ny linje, uten luft)

Bruk gjerne også bokstaver eller tall for å skape oversikt.
Vi har blant annet følgende muligheter:
a….
b..
c..

Eller:
Dette har skjedd i saken
1. ….
2 …
3….

Det er utrolig hvor mye mer lesbar en sak blir hvis den over oversiktlig og ryddig satt opp.

Ikke proseder saken underveis
Husk å være fullstendig nøytral i det du skriver av bakgrunn og saksopplysninger. Ha gjerne i bakhodet at leseren først i vurderingen og innstilling til vedtak skal finne ut hva som er innstilling /råd.

Husk at du også skal legge frem flere alternativer i saker der dette er naturlig, og lage en nøytral og faktabasert fremstilling også av disse.

Altså, ikke proseder saken underveis – uansett om du er aldri så overbevist.


Kun vedtaket i innstilling
Når du skal sette inn et forlag til vedtak skriver du bare vedtaket, ikke hvem som foreslår det.

Ikke slik: Hovedutvalget for undervisning foreslår at det kjøpes inn Ipad til elevene i ungdomsskolene
Men slik: Det kjøpes inn Ipad til elevene i ungdomsskolene

 

Kortversjonen
Dette skal være et kort sammendrag.
Her skal leseren få greie på hva saken dreier seg om, samt også få forslag til vedtak.
Hele rammen må ikke brukes hvis det ikke er nødvendig.

Ordføreren har gjort det til en god vane å lese opp disse rammene som innledning til sakene.
På den måten kan tilhørere og TV-seerne raskt være inne i saken, og dermed skjønne behandlingen.

Tenk gjerne slik:
1 Dette er saken….. Den kommer opp fordi….. Vi råder til/innstiller på at den løses på få følgende måte…..


Sjekk lesbarheten
Ved å måle lesbarhetsindeks, får vi opp et måletall på hvor vanskelig vi skriver. Her måles lengde på setninger og antall lange ord. Tallet vi får ut kalles et Liks-måltall

Slik sjekker du dette:
Logg deg inn på  http://www.skriftlig.no/liks-kalkulator/

og lim inn teksten din.
Da får du opp et tall. Overstiger dette 40, bør du skrive om.

Rettskriving
Vi skriver Modum kommune, ikke Modum Kommune. Altså liten k i kommune.

Vi skriver rådmann Aud Norunn Strand (liten r) fordi vi da prater om personen.
Men: I denne saken innstiller Rådmannen (stor R) på…, fordi vi da snakker om institusjonen.

Navn på lover, planer, strategier skal skrives med liten forbokstav (arbeidsmiljøloven, barnevernkonvensjonen, digitaliseringsstrategien, handlingsplanen for…)
Unntak: Grunnloven, alltid med stor G
I begynnelsen av en setning skal det selvfølgelig være stor forbokstav.

 

Skriv i god tid
I den grad det går an, skriv saken i god tid før den skal leveres. Det blir ofte rotete og en del feil hvis det gjøres rett før tidsfrist.

 

En må ta ansvaret
Hvis flere skal bidra til å skrive det samme dokumentet, er det helt nødvendig at det er en av dere som har ansvaret for å samordne teksten før den legges inn. Flere saksbehandlere betyr ofte krøll.

Bruk språkmalen
Alle må følge Modum kommunes språkmal. Den ligger på ansattportalen.  

Her finner du mal til Power Point-presentasjoner

Her kan du finne vår egen Power Point-mal. Trykk her

Legg merke til at du kan benytte forskjellige forsider. (Nedtrykksmeny under "Nytt lysbilde")
Pass på at skrift og bilder ikke overskygger (går inn i) logoer.

For en bedre presentsjon

Bruk stikkord, ikke lange setninger Bruk for all de ikke "kopier" av lang tekst. Umulig å lese. Og kjedelig.
Skriv stort, gjerne minst 30 punkt
Ikke les direkte fra en presentasjon. Mye bedre å prate fritt. Og mer interessant.
Bruk gjerne store illustrasjoner eller bilder, og prat omkring disse.
Bruk for all del ikke tabeller med uleselige tall. (-dette ser der nok ikke, men).
Husk kontrast; mørk skrift på lys bakgrunn fungerer bra.

Husk; en presentasjon skal ike være din egen huskelapp, men være til nytte for tilhørerne.

Og sist, men ikke minst viktig:
Møt opp tidlig slik at teknikken fungerer når du skal starte.
 

Her finner du vår grafiske profil

Her kan du se Modum kommunes grafiske profil. Trykk her
Her beskrives skrifttyper, fargevalg osv
Brukes til alle form for annonsering, skilting, brevark osv.

 

Reklamemateriell til fri disposisjon

Rollups: Vi har fire-fem rollups til utlån. Befinner seg på rådhuset. Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver for utlån. Vi ønsker at disse i stor grad som mulig benyttes når våre ansatte er ute og representerer kommunen vår.

Messtetelt. Et 3 x 3 meter stort telt er til utlån for messer, stands osv. Befinner seg i kjellernedgang rådhus. Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver for utlån

Seil: Vi har to store bannere med Modum-kommune profl. Brukes so markedsføring ved arrangementer osv. 4X1 meter og 3 x 1 meter. Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver for utlån

Slik lager du e-postsignatur

Alle ansatte skal ha kommunes profil i signaturen på sin e-post.

Trykk her, og følg instruksen (veldig lett) (DOC) (PDF) (ODT)
 

Slik lager vi visittkort

Modum kommune har fått laget en mal for visittkort på Caspersens Trykkeri, (tlf 32787188)
Kan bestilles fra disse, enten enkeltvis eller samlet.
Vi anbefaler sterkt at virksomheter/etater bestiller samlet, på grunn av billigere pris.

 

Her finner du logoer og designelement (bølger)

Slik lager du brosjyrer

Åpne malene, sett inn tekst og bilder

Mal brosjyre PDF

Mal brosjyre uten bakgrunn (DOC) (PDF) (ODT)

Mal brosjyre med bakgrunn (DOC) (PDF) (ODT)

Her er filmer du kan vise


Natur

Ta tiden tilbake - Modum-versjon

Ta tiden tilbake - Modum, Sigdal og Krødsherad

​Historie

Turistguide i Modum - fra medier og kommunikasjon Rosthaug

​Skiflying

Se verdensrekordhoppet her

​Arbeidsmarked

Jobbmuligheter

​Boligmarked

Bo rimelig og godt

Musikalsk møte med gutta i bandet Killiburne Brae

Flotte utsiktstomter til behagelig pris

​Litt om Modum, informasjonsfilmer

Modum meter for meter
Modum er et godt sted for sønnen vår å vokse opp


Idrettsheltene våre forteller

Hele familien flyttet
Trygt å bo - godt å leve

Samhold og rekord

​Andre filmer

Drammens Tidende lagde i 2016, filmen Drammenselva. Fra fjord til Fjord. Den første biten er fra Modum og viser kommunen i all sin prakt.

fjord_til_fjord.jpg

Klikk på bildet eller denne lenka

Kontaktopplysninger kommunikasjonsrådgiver

Eivind+kopland.jpgEivind Kopland
Kommunikasjonsrådgiver
922 66 618
eivind.kopland@modum.kommune.no