Kommunestyre 14.10.20019.jpg
Her er våre 35 folkevalgte de neste årene, altså kommunestyret i Modum 2019-2023. Lykke til med viktig jobb!
Bak (fra.v) Ståle Versland, Kåre Norli, John Arne Wendelborg, Per Rune Grønhovd, Terje Ingvoldstad, Sigurd Bache, Jeton Seferi, Christoffer J. Kolberg, Vivian Skretteberg, Jon Hovland
Midten (fra v.) Ingrid Helene Hartz, Gunhild Versland, Victoria Maria Trulsrud, Tone Ellefsrud, Tormod Kalager, Roar Østli, Thomas Løkka Andersen, Terje Enger Gulbrandsen, Robert Foss, Tone Kronen, Liss-Heidi Djupvik Jahr, Ole Martin Kristiansen, Tone Angeltveit, Ole Johan Sandvand, Kristi Skinnes, Lene Chr. Syvertsen (vara), Linda Vangen (vara), Åse Kristin Finsrud.
Foran (fra v.) Jørn-Are Longfjeld (vara), Helene Grønberg, Brit Eva Helgedal, ordfører Sunni Grøndahl Aamodt, varaordfører Bjørn Erik Sørli, Gro Nanna Hovde, Egil Kjølstad (vara)
Ikke tilstede: Anita Skretteberg, Morten Wold, Jan Erland Asbjørnhus, Vidar Esperum.