modum egen kommune

Modum forblir egen kommune

Opplysningene om arbeidet med kommunereform blir lagt inn etter dato i denne saken. Det vil si, det siste som har skjedd ligger øverst.

Mandag 20 6.
bygdeposten.jpgMed stemmetall på 23 mot 12 ble det vedtatt at Modum kommune ikke skal slå seg sammen med Øvre Eiker.
Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Bygdelista stemte nei til  kommunesammenslåing
Høyre, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti stemte ja til kommunesammenslåing

En fin debatt, med innlegg fra alle partier, varte i en time og tre kvarter før man gikk til votering.
Resultatet sendes nå over til Fylkesmannen.
Fylkesmannen skal komme med sin innstilling i løpet av året,
og det er Regjeringen som i siste instans avgjør.
Foto: Stig Odenrud, Bydeposten

Her kan du se debatten om kommunesammenslåing

Onsdag 15 juni.
Ståle og Aud Norunn.jpg60 prosent av 800 spurte ønsker at Modums poltikere skal si nei til å slå seg sammen med Øvre Eiker kommune.
29 prosent ønsker at politikerne skal svare ja.
Dette er hovedkonklusjonene i Innbyggerundersøkelsen som ble offentliggjort i dag.
innbyggerundersøkelse_juni2016 (2).pdf
Se svarene på undersøkelsen her

Kommunestyret skal ta sitt endelige standpunkt mandag 20.6.
Vi gjør oppmerksom på at dette er dagmøte. Møtestart 10.00.
Det sendes direkte på TV Modum, og streames direkte fra www.modum.kommune.no
Tirsdag 14 juni
Resultatet av innbyggerundersøkelsen om kommunereformen vil bli offentlgigjort på vår nettside kl 09.30 onsdag 15 juni
Du finner den da øverst i nyhetsfeltet på høyre side.


Onsdag 8 juni.
Vi minner om at alle kan si sin mening om hvorvidt vi bør slå oss sammen med Øvre Eiker eller ei ved å sende en mail til: kommunereform@modum.kommune.no
Grunnlagsdokumentet,plattfomen finner du ved å trykke på linken under.
Innspillene kommer politikerne i hende før det avgjørende kommunestyremøtet 20. juni.

Onsdag 1 juni
Det ble i dag oppnådd enighet om en felles plattform for en felles kommmune med Modum og Øvre Eiker.

Her kan du se plattformen

Her kan du se nøkkeltallene (vedlegg til plattformen)

rundt bordet 1.6.jpgDet er nå kommunestyrene i de to kommunene som gjør vedtak om ja eller nei til en kommune.
En innbyggerundersøkelse starter i morgen, torsdag 2. juni.
Innbyggerne kan også komme med sitt syn på innholdet i plattformen, og gjerne sitt standpunkt, ved å sende en mail til kommunereform@modum.kommune.no

Det kommer også til å bli utstrakt opplysningsvirksomhet på vår Facebook-side. Her kan man stille spørsmål til selve plattformen; vi skal utfordre politikerne til å finne fordeler og ulemper ved å slå seg sammen, og vi skal ikke minst spørre om innbyggernes mening.

Dagens forhandlingsmøte var slutt klokken 11.29, minuttet før den tilmålte tiden, og deltakerne klappet for hverandre for at man hadde klart å enes om et dokument.
Flere understerket viktigheten av dette, slik at det ikke var forhandlingsdelegasjonen, men det langt større og mer utfyllende kommunestyret som fatter det endelige vedtaket. Da får man også høre folkets mening, både via innbyggerundersøkelse, epost og Facebook - og dermed en bedre bakgrunn til å fatte et endelig vedtak.

I dagens forhandlinger var det forøvrig økonomi som var det sentrale temaet. Øvre Eikers store gjeld (over 55 000 per innbygger per nå), mot Modums tilsvarende (26 816 kroner per innbygger) var for drøy å svelge for Modum-delegasjonen. Dette ikke minst siden begge  kommuner står foran store investeringer  fram mot 2020.
Man klarte til slutt å enes på at Øvre Eiker forplikter seg til å komme ned på en gjeld på 38 000 per innbygger  fram til 2020 ,noe som også tilsvarer kommunens handlingsregel.
En vil dermed kunne slås sammen med et tilnærmet likt økonomisk grunnlag.

 


Mandag 29.mai.(kl 19.45)

kommune - felles møe msk.jpgKveldens møte mellom formannskapene i Sigdal, Krødsherad og Modum (forhandlingsutvalget) var laget for å ha en felles samtale om en mulig ny kommune i Midt-Buskerud, blant annet etter oppfordring fra Fylkesmannen. Det var akkurat så langt man kom - samtale. Det ble, og vil ikke bli, forhandlinger. Det var avgjort på vel en times tid.
Flertallene i Sigdal og Krødsherad var tindrende klare på at de ønsker å bestå som egne kommuner.

- Vi er klare på at vi ønsker å stå på vårt flertall fra formannskapet, å bestå som egen kommune. Samtidig er vi klare på at vi ønsker å ta vare på, og kanske utvikle, samarbeidet med Krødsherad og Modum, sa Sigdal-ordfører Tine Norman.
- Vi har vært klare hele tiden. Flertallets syn er at vi skal stå alene, sa Krødsherad-ordfører Gustav Kalager.

Det ble uttrykt en viss forundring over at Modum var kommet såpass langt  i en felles plattform med Øvre Eiker, og de poltiske aktørene fra de to minste kommunene var svært opptatt av hva som skjer med det eksisterende interkommunale samarbeidet hvis Modum slår seg sammen med Øvre Eiker.
Ordfører Ståle Versland, og flere med han, uttrykte at dette foreløpig ikke var diskutert, men at det er viktig å ta vare på godt naboskap også i fortsettelsen.

Konklusjon
Modum fortsetter forhandlinger med Øvre Eiker onsdag.
Blir man enige, er det opp til kommunestyrene å fatte endelig vedtak.
Blir det ingen plattfdorm, eller nei fra en eller begge i politisk vedtak, er Sigdal og Krødsherad klare til å samarbeide minst like mye som i dag med Modum - men da som egne kommunerer.
 

 

Mandag 29 mai. (kl 10.00)
Kommunereformen førsteside brosjyre.jpgI disse dager er en informasjonsbrosjyre på vei ut i postkassene i Modum. Den gir dere en kortversjon av samarbeidet med Øvre Eiker, og danner grunnlag for spørsmål i en innbyggerundersøkelse.
800 moinger over 16 år vil bli kontaktet pr telefon med spørsmål om man ønsker en "fusjon" med nabokommunen Øvre Eiker fra 1. januar 2020. Undersøkelsen starter torsdag 2.juni,og vil foregå over cirka en uke.

Brosjyren kan du lese ved å trykke på denne linken

Onsdag 1, juni er det på nytt forhandlingsmøte med Øvre Eiker. Målet er da å ferdigforhandle en plattform for politisk samarbeide. Når denne er ferdig, vil den bli lagt ut på denne siden. På den måten kan innbyggerne sette seg inn i alle aspekter rundt et eventuelt samarbeide.

Vi presiserer at det er kommunestyret som skal ta den endelige beslutningen på sitt møte 20. juni.

I kveld skal forhandlingsutvalget i Modum møte formannsskapene fra Sigdal og Krødsherad. Møtet skal ha en samtale- ikke forhandlingsform.
Onsdag 24. mai
forhandlinger 24-5.2016.jpgEt tredje forhandlingsmøte ble i dag gjennomført i en god atmosfære. Forhandlingsutvalgene fra de to kommunene klarte å enes på flere punkter.
en er enige om at adminstrasjonssenteret blir Hokksund, men at rådhuset i Vikersund vll leve videre som før med servicetorg og felles funksjoner med Øvre Eiker lagt til Modum.
En legevakt vil bli lagt til Eikertun i Hokksund, men med klar beskjed om at Fellesnemnda skla vurdere hva som er mest hensiktsmessig for deler av befolkningen i Modum.
Fellesnemnda skal best av fire personer fra hver kommune. Nemnda skal utrede felles saker frem mot eventuell sammenslåing i 2020, og legge disse frem for de respektive kommuenstyrene.

Det som nå gjenstår er avklaringer innen økonomiske forhold, blant annet utfordringer som ligger i at Øvre Eiker har større gjeld per innbygger enn Modum per nå, samt det faktum at begge står foran store investeringsbehov i årene som kommer.
Det gjenstår også et punkt om kommunespesifikke forhold i begge kommuner

Neste møte skal avholdes på rådhuset i Hokksund onsdag 1. juni kl 09.00.
Mye tyder på at dette blir siste forhandlingsmøte

Det må igjen presiseres at selv om forhandlingsutvalgene enes om en politisk plattfoerm, er det ingen garanti for at de to kommunene slås sammen.
Dette avgjøres av poltikerne i Modum og Øvre Eiker henholdsvis 20. og 22. juni.


En innbyggerundersøkelse vil bli gjennomført i Modum per telefon til mange innbyggere. Sannsynlig oppstart torsdag 2. juni.
En informasjonsbrosjyre vil innen de tid bli sendt ut til alle husstander i kommunen.


Det vil også bli muligehter til å komme med både synspunkter og spørsmål via kommunens Facebook-side og via e-post. Mer informasjon om dette kommer.

Den politiske plattformen vil bli lagt ut til folket her på denne siden så snart den er klar.


Mandag 22. mai.
sire.jpgEt nytt forhandlingsmøte ble gjennomført i Hokksund i dag. Dette i en god tone, og med en bra fremdrift.
Det er avtalt et nytt møte onsdag denne uken (24.mai), denne gang i Modum rådhus.

Der gjenstår blant annet forhandlinger om mulige legevaktløsninger, hvor det administrative senteret skal ligge, samt antall medlemmer fra hver kommune i det eventuelt blir oppnevnt som fellesnemnd. Dette er et utvalg som skal ta seg av spørsmål som gjelder begge kommuner fram til eventuell sammenslåing.
Andre momenter også gjeldsstørrelsen og investeringsbehovet i de to nåværende kommune, og hvordan dette skal løses mest mulig riktig, samt hvordan innbyggermedvirkning skal fungere i praksis.

Det er viktig å presisere at selv om forhandlingene ender i et felles dokument, er ikke kommunesammenslåingen et faktum.
Det skal kommunestyret i hver av kommunene gjøre - også etter innspill fra folket.
I Modum vil det være en rådgivende innbyggerundersøkelse, som skal gjennomføres per telefon.
Før dette vil det bli offentligjort informasjon både via nettsider, brosjyrer, annonser og sosiale medier.

Øvre Eiker har allerede på plass en plattform med drammensregionen, og står dermed foran et reelt velg mellom to muligheter.
Modum skal i samtaler med Krødsherad og Sigdal 30. mail. Det er fortsatt ikke klart om dette ender opp i reelle forhandlinger.

 

Torsdag 19. mai.
forhandlingsutvalg.jpgEt forhandlingsmøte mellom Øvre Eiker og Modum i dag, torsdag, 19.5, viste at det fortsatt er mulighet til å komme frem til en felles plattform for en kommunesammenslåing mellom Modum og Øvre Eiker. Forhandlingene var til tider harde, spesielt på punktet om eiendomsskatt på verker og bruk.
Men partene kom fram til formuleringer alle kunne stille seg bak.
En god del andre punkter i forslag til felles plattform, ble uten videre godtatt av alle.
Partene har hastverk, og skal møtes til nye forhandlinger allerede mandag klokken 09.00 i Hokksund.

Blir det et felles grunnlag, vil vi informere bredt om dette.
Det vil i Modum også bli en rådgivende innbyggerundersøkelse som vil fungere som en del av grunnlaget for beslutningen, som skal tas av kommunestyret 20. juni.
Øvre Eiker har tilsvarende kommunestyremøte 22. juni.

Onsdag 18. mai
Ordførerne i Sigdal og Krødsherad ytret på et møte i dag ønske om å prate med Modum om mulig sammenslåing. Dette på formannskapsnivå (Modum med forhandlingsutvalg).
Ønsket kommer for å følge Fylkesmannens oppfordring om èn felles kommune i Midt-Buskerud.
Møtet er avtalt til 30. mai, og er bestemt å kalles samtaler- ikke forhandlinger.

 

Fredag 13 mai.
Ordfører Ståle Versland møter ordførere i Sigdal og Krødsherad til et sonderingsmøte onsdag 18.mai.
Dagen etter, torsdag 19,mai, går forhandlingsutvalget i et nytt møte med Øvre Eiker. Dette for å fortsette jobben med en felles plattform.
Krødsherad har gjort det klart at de ikke kommer til å være med på forhandlinger med Øvre Eiker. Dermed ser det ut til at alternativet med alle de fire kommunene (Modum – Sigdal – Krødsherad – Øvre Eiker) kan skrinlegges.

 

Onsdag 11. mai 
Forhandlingsutvalget hadde tirsdag 10. mai et møte med Øvre Eiker. De ble enige om å møtes igjen neste uke.
- Vi ble enige om en del punkter, andre ting må vi forhandle om neste gang, sier ordfører Ståle Versland.

Sigdal har gitt beskjed at de er villige til å stille i et møte med tanke på kommunereform. Dette dersom de blir invitert av Krødsherad. Modum, eller andre kommuner.

*****

Tirsdag 10 mai
Styringsgruppa for kommunereform fikk i kommunestyremøtet mandag 9. mai mandat til å forhandle med tre nabokommuner om samarbeidsplattform(er) for èn ny kommune innenfor de tre alternativene:
Modum – Sigdal – Krødsherad
Modum – Sigdal – Krødsherad – Øvre Eiker
Modum – Øvre Eiker

Forhandlingsmøte med Øvre Eiker blir arrangert  tirsdag 10. mai. Et nytt møte vil bli arrangert neste uke.
 

Sigdal har ennå ikke svart om de vil følge Fylkesmannens anbefaling om å opppta forhandlinger i Midt-Buskerud.
Krødsherad kommune skal på sitt formannskapsmøte tirsdag 10.mai avgjøre om de skal stå på sitt tidligere standpunkt om å forbli en kommune.

Disse Modum kommunes forhandlingsutvalg.  Jon Hovland (H), Tormod Kalager (Ap) , Ole Martin Kristiansen (Bygdelista), Ingunn Dalaker Øderud (Sp), Gotfred Rygh (SV), Vidar Løvf (FrP), Ståle Versland (ordfører Ap) og Vegard Berget (MDG). Kari Ravnsborg (KrF) var ikke til stede da bildet ble tatt.
Hovedverneombud Trond Martinssen og tillitsvalgt Hege Vollan er også med i forhandlingsutvalget.

Når resultat av dette arbeidet foreligger, vil informasjon om resultatet gå ut til innbyggerne.
Det vil også bli en rådgivende innbyggerundersøkelse som vil fungere som en del av grunnlaget for beslutningen, som skal tas av kommunestyret 20. juni.

********
Mandag 2. mai
Fylkesmannnen anbefaler Midt- Buskerud
Fylkesmannen i Buskerud anbefaler Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner å snakke sammen for å etablere en fellles kommune i Midt-Buskerud. Dette i anbefalingen til nytt kommunekart for Buskerud som ble lagt fram mandag 2. mai

Se rapporten her

*******

Styringsgruppe Modum
Styringsgruppen for kommunereformen i Modum er gruppeledere i de respektive kommunestyrepartiene, samt gruppelederne i de politiske partiene som ikke sitter i formannssskapet.

Styringsgruppen har vedtatt å utrede fire  ulike alternativer:
1 Sigdal – Krødsherad – Modum – Ø. Eiker
2 Sigdal – Krødsherad – Modum
3.Bestå som i dag.
4 Modum og Øvre Eiker.

 

Møter
4. og 5. februar 2016 var det felles formannskapsmøte mellom Sigdal – Krødsherad. og Modum, hvor kommunereform sto på sakslisten
24. februar var det et åpent debattmøte på Modum bibliotek med ordførerne i Modum, Sigdal,Øvre Eiker og Krødsherad

Styringsgruppen har vedtatt at det skal holdes kretsvise folkemøter for å involvere og informere innbyggere og næringsdrivende  i Modum

15 mars møtte 50 moinger  fram til innbyggersamling på Furumo
Temaet "Modum mot år 2050" engasjerte, og kommunesammenslåing mot Sigdal, Krødsherad og/eller Øvre Eiker ble godt debattert.
Her kan du se presentasjonen som ble vist på møtet, inkludert forslaget med å slå sammen med kun Øvre Eiker, som ble etterlyst.
Trykk her

 

Frister
Regjeringen har fremmet forslag på å endre inntektssystemet fra og med 2017.
Forslaget har høringsfrist 1.3.2016 og skal behandles på Stortinget før sommeren 2016

Kommunene har frist til 1.7.2016 med å komme med et svar.
Kommunestyret i Modum skal ta sin endelige avgjørelse på møtet 20. juni.
Etter den tid skal Fylkesmannen sende over sin innstilling til Departementet.

 

Her kan du lese om kommunereformen
http://kommunerefom.no

Her kan du se hvordan løsningen vil kunne bli hvis vi slår sammen med nabokommuner.
http://nykommune.no

Fylkesmannen og Kommunereformen
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Kommunereform/