samfunnsdelen forside høydebilde.jpgSamfunnsdelen skal vise vei og gi føringer for hvordan Modumsamfunnet skal utvikle seg fremover til 2032.
Planen viser hvordan Modum skal møte utfordringer, både som samfunn og som organisasjon. 
Den nye planen ble vedtatt av kommunestyret 9. desember 2022.

Som en del av planen ble Modums nye slagord vedtatt; Modum - skaper ny energi 

Les hele samfunnsplanen 2022-2032 her