Kommunedelplan for kulturminner

kulturminneplan_katfoss.jpg

Kommunedelplan for kulturminner er under arbeid. Planprogram ble vedtatt i desember 2014.

Et viktig innspill i prosessen er en Fagrapport for arkeologiske kulturminner i Modum kommune. Den er utarbeidet av arkeolog Anja S. Melvær, på oppdrag og i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Modum kommune. Fagrapporten for arkeologiske kulturminner skal benyttes som et kunnskapsgrunnlag for kommunedelplan for kulturminner i Modum kommune. Hovedformålet med rapporten har vært å lage en helhetlig oversikt over dagens bestand av kulturminner i Modum, og synliggjøre verdifulle forhistoriske kulturmiljøer i kommunen.

Buskerud fylkeskommune, kulturvern, har omtalt den framlagte rapporten på denne siden:

http://www.bfk.no/Nyheter/Kulturminnevern/Fagrapport-for-arkeologiske-kulturminner-i-Modum/

kulturminneplan_vannstand_steinalder.jpg

Som del 2 av arbeidet med kommunedelplanen ble det utarbeidet en delrapport 2Fagrapport 2. Verneverdige bygninger og kulturmiljøet i Modum kommune

Denne rapporten omtaler verneverdige bygninger og bygningsmiljøer. 

Kart over verneverdige kulturmiljøer

 


Modum Eiker filmen fra 1952. Her finner du Vikersund, hoppbakken, Krøderbanen, Gravfoss og mye mer. Siste halvdel er fra Eiker og her finner du Hokksund, Ytong, tømmerfløting ved Steinberg hengsle med mer.

Film lagt ut av Torgny Moen.