Kommunale veier

Modum kommune, teknisk etat, postboks 38, 3371 Vikersund.

Tlf. sentralbord: 32 78 93 00. Faks: 32 78 94 01.

E-post: post@modum.kommune.no.

Besøksadresse: Rådhuset 3. etasje.

Fagansvarlig kommunale veier er Tomm Kristiansen: Tomm.Kristiansen@modum.kommune.no

Tlf. brøytevakt 41 45 84 05.

Veinettet

Modum kommune har ansvar for 123 km med kommunale veier. Av dette er 22 km gangveier. 67 % av veinettet er asfaltert. Vedlikeholdet utføres med både egne og innleide mannskap. Størstedelen av vintervedlikeholdet er satt bort til private entreprenører.

Gangveiene langs riksveiene eies og vedlikeholdes av Statens Vegvesen. Veilengden av disse er ca 5 km.

Kommunal veiliste (pdf)

Veinorm for Modum kommune (pdf)

Kommunens eget kart

Gatelys

Det kommunale gatelysnettet består av ca 2500 lampepunkter. Vedlikeholdet av dette er satt bort til MidtNett Buskerud. Henvendelser om feil gjøres til servicetorget.

Telerestriksjoner

Hver vår blir det innført telerestriksjoner på endel kommunale veier i Modum. Telerestriksjonene blir kunngjort på kommunens nettside og i lokalavisen.

Gjeldende liste over aksellast på kommunale veier i Modum finner du her.

Arbeidsvarsling og gravetillatelser

Arbeidsvarsling og gravetillatelser

 

Rosyweb

Klikk på bildet eller her for Rosyweb, løsning for å søke om arbeidsvarslingsplan eller gravetillatelse for arbeid i eller nær veg.

Mal for arbeidsvarsling som kan brukes ved innsending i Rosyweb finnes her.

 

Håndbok

Statens vegvesen sin håndbok med mange gode råd finnes her.

Åpne arbeid på og ved veg

Håndbok N301 Arbeid på og ved veg (14 MB).pdf

For de mest brukte trafikkskilter ved arbeid på og nær veg se avsnitt 3.2 side 65 og utover.

Mange fine skilteksempler fra side 139.

Rosyweb støtter innlasting av skiltplaner per fil.

Mange bruker Visio og trafikkskilter til bruk i Visio finnes her

Eksempler

Statens Vegvesen har mange eksempler til bruk i Visio klikk her

De som ikke har Visio kan gjerne lage håndtegninger av god kvalitet og skanne inn og legge ved.

Graveinstruks for Modum kommune

 

Graveinstruks forside

Finnes her

 

Generelle skiltplaner

Enkle generelle skiltplaner til bruk finnes under her. Kan så lastes inn i Rosyweb.

tofeltsveg_innsnevring_30_sone.jpg

Last ned

tofeltsveg.jpg

Last ned

tofeltsveg_bare_arbeidsmann_innsnevring.jpg

Last ned

Veiprosjekt som pågår

Telestriksjoner

Telestriksjoner på kommunale veier

Hver vår blir det innført telerestriksjoner på noen kommunale veier i Modum. Restriksjonene blir kunngjort på kommunens nettside og i lokalavisen.

Gjeldende liste over aksellast på kommunale veier i Modum finner du her